วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

0

สร้างรูปแบบสรุปข้อมูล, ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard) โดย Pivot Table, graph etc. 1. การใช้งาน Excel เบื้องต้น ทำงานกับไฟล์ Excel ไม่เกิน 3-5 ไฟล์ 2. การคำนวน,สร้าง template เพื่อบันทึกข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard Excel วิเคราะห์งานต่างๆ 3. ราคา 1,000 ถึง 10,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาดและจำนวนไฟล์) หมายเหตุ สูตรการคำนวนแบบพื้นฐาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งความต้องการ
  • 2. ทางเราจัดทำข้อเสนอรูปแบบการนำเสนอข้อมูล พร้อมราคาและระยะเวลา
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. Data visualization dashboard 1 หน้า - สามารถเพิ่มการ Filter ข้อมูล 2. สอนการอ่านค่าบนหน้า Dashboard


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!