รับเขียนโปรแกรมภาษา python

รับเขียนโปรแกรมภาษา python รันบน anaconda, spyder, jupyter notebook, หรือ google colab

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรมภาษา python

  • 1. รับงานและตกลงราคา
  • 2. เขียนโปรแกรม
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์โปรแกรม .py หรือ .ipynb และวิดีโอสอนการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
วันเฉลิม

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานที่รับ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างเว็บไซต์ php, node.js, vue.js เขียนโปรแกรมภาษา Python สร้าง machine learning หรือ AI ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัส สถิติ คอมพิวเตอร์

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน