สอนเขียนโปรแกรมภาษา python สอนออนไลน์ผ่าน zoom meeting

ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่จะเรียนได้ สำหรับเตรียมสอบ ระดับมหาวิทยาลัย และ การใช้งาน สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา python ผ่าน zoom meeting เรียนสด ถามตอบได้ ผู้เรียนสามารถ พาเพื่อนมาเรียนพร้อมกันได้ ไม่เกิน 5 คน ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาได้ เช่น สอนทำโปรเจค สอนทำการบ้าน เตรียมสอบ ตัวอย่างการสอน : https://www.youtube.com/watch?v=nxyF0zN1YNE&t=187s บันทึกการสอนทุกครั้ง ส่ง video ให้ผู้เรียนทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 400 บาท) นัดเวลาเรียนได้ (เป็นเวลาที่ผู้เรียนและผู้สอนว่างพร้อมกัน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนโปรแกรมภาษา python สอนออนไลน์ผ่าน zoom meeting

  • 1. รับงาน ผู้เรียนและผู้สอนกำหนดเนื้อหาของคอร์สร่วมกัน (สามารถสอนตามเนื้อหา สำหรับการทำโปรเจค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคได้)
  • 2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และกำหนดระยะเวลาเรียน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษา สอนทำการบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เรียน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 400 บาท)

เรียน python 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เรียน 6 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
วันเฉลิม

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานที่รับ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างเว็บไซต์ php, node.js, vue.js เขียนโปรแกรมภาษา Python สร้าง machine learning หรือ AI ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัส สถิติ คอมพิวเตอร์

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
32 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน