ถอดเทป แกะเทปสัมภาษณ์ ประชุม สัมนา ฯลฯ

✎ รับถอดเทปภาษาไทย (ศัพท์วิชาการ/Academic word) ✓ งานปกติ เริ่มต้นนาทีละ 10 บาท เศษวินาทีปัดเป็นนาที (1ชั่วโมงใช้เวลา 2-3 วัน) ✓ งานด่วน เริ่มต้นนาทีละ 15 บาท ความยาวเทปไม่เกิน 90 นาที รับได้ภายใน 24 ชั่วโมง ขอบเขตการทำงาน : ถอดเทปตามคำพูดทุกคำ ตัดคำสร้อย คำสิ้นเปลือง และเรียบเรียงประโยคเพื่อความถูกต้องของประโยค (สามารถพูดคุยเบื้องต้นได้) ✍ ประสบการณ์การรับงาน - ทอดเทปสัมภาษณ์เดี่ยว/กลุ่ม(งานResearch) - ทอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึก - ถอดเทปรายงานการประชุม - ถอดเทปงานอบรม(อบรมเชิงปฏิบัติการณ์) - ถอดเทปบรรยาย/เลคเชอร์ ทอดเทปทำสรุปรายงาน *ไฟล์เอกสารของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ* ไฟล์เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับคือ DOC. หรือ PDF. หรือตามที่ตกลงกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดเทป แกะเทปสัมภาษณ์ ประชุม สัมนา ฯลฯ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานผ่านช่องทางการติดต่อ (ชื่องาน, ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด, รายละเอียดที่ต้องการ)
  • 2. ส่งไฟล์เพื่อประเมินความยากง่าย และระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ถอดเทปปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานทั่วไปไม่เร่งด่วน ไม่มีความยาวขั้นต่ำ - ราคาปกตินาทีละ 10 บาท (เศษวินาที คิดเป็น 1 นาที) ใช้เวลา 3-5 วัน/คลิป 1 ชั่วโมง - ไฟล์ 60 นาที คิดราคาเหมา 500 บาท (เศษนาที นาทีละ 10 บาท) - ไฟล์เอกสาร DOC. หรือ PDF. หรือตามที่ตกลงกันไว้

ถอดเทปด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ราคางานด่วนนาทีละ 15 บาท (เศษวินาที คิดเป็น 1 นาที) รอรับงานได้ภายใน 24 ชั่วโมง - ไฟล์เอกสาร DOC. หรือ PDF. หรือตามที่ตกลงกันไว้ *ความยาวเทปไม่เกิน ไม่เกิน 90 นาที หรือตามที่ตกลงไว้ ณ วันจ้างงาน*

ฟรีแลนซ์
จิดาภา

- จบสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - สามารถใช่ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ - มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสถานบันเทิง ทำเพจสถานบันเทิง เพจร้านอาหาร และเพจท่องเที่ยว - มีประสบการณ์ทำงานมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดอบรม - มีประสบการณ์เป็นผู้ประสานงานโครงการ

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน