TH-ENG ENG-TH รับแปลภาษาทางการและธุรกิจ รวมถึงงานแปลทั่วไป ตามจุดประสงค์การใช้งานทุกรูปแบบ ได้งานไว

สวัสดีคะ "การแปลภาษาที่ดีคือการเข้าใจถึงบริบท และ เนื้อหาอย่างแท้จริง เพื่อทีี่จะสามารถนำ Technical word ของ field นั้นๆมาใช้ได้อย่างถูกต้องและสละสลวย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ใช้คะ" การศึกษา: 1. เรียนภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ มัธยมปลาย (Major in Sci-Maths) 2. ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ 3. ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ1 ด้านการตลาด ประเทศอังกฤษ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ - งานแปลเอกสาร TH-ENG ให้บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรณ์มนุษย์ เพื่อเสนอแผนปรับปรุงธุรกิจ การจัดจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 เล่ม - แปล Textbook ENG-TH TH-ENG เพื่อการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - แปลชิ้นงานนำเสนอ PowerPoint และ แปลกราฟ TH-ENG ทางการตลาด และทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ - แปลชิ้นงานวิจัย สำหรับทุกระดับการศึกษา และทุกจุดประสงค์ - ร่างอีเมล - ครอบคลุมงานแปลโฆษณา บทความ นิยาย Resume และนิตยาสารบันเทิง etc. สามารถทักมาคุยงานได้เลยคะ :) ***ชิ้นงานสามารถอยู่ในรูปเเบบ A4, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ตามที่ตกลงกันนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ TH-ENG ENG-TH รับแปลภาษาทางการและธุรกิจ รวมถึงงานแปลทั่วไป ตามจุดประสงค์การใช้งานทุกรูปแบบ ได้งานไว

  • 1. รับเนื้อหาหรือชิ้นงานสำหรับแปล
  • 2. ส่งประเมิณราคาให้ลูกค้า
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แปลงานทั่วไป TH-ENG ENG-TH Translation รวมถึง Resume ถูกมากเทียบกับคุณภาพเหนือท้องตลาดโดยสิ้นเชิง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานคุณภาพสูง A) 365 บาทต่อหน้า Net.- (MAX.650 Words) ใช้ Word นับคะ (งานทั่วไปทุกงานที่ไม่เน้นศัพท์เทคนิคระดับสูง**) B) ส่งงานกลับในรูปแบบของ .word หรือตามที่ตกลงกันได้เลยนคะ C) เริ่มทำงานให้ทันทีคะ สำหรับ Tight Deadline สามารถพูดคุยได้คะ ทำงานมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ตามมาตรฐานทางการสากลคะ และเราเสนอราคาถูกเพื่อรับงานต่อเนื่องคะ (1-3 pages รับงานภายในวันได้คะ ในกรณีปกติ)

แปลงานมีศัพท์เทคนิคบ้างเล็กน้อย หรืองานที่นำไปใช้ทางการ เช่น บทความวิเคราะห์ อีเมลเสนอบริการทางธุรกิจ Formal TH-ENG ENG-TH Translation [ถูกมากเทียบกับคุณภาพเหนือท้องตลาดโดยสิ้นเชิง]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานคุณภาพสูง A) 420 บาทต่อหน้า Net.- (MAX.650 Words) ใช้ Word นับคะ (งานทั่วไปที่มีศัพท์เทคนิค) B) ส่งงานกลับในรูปแบบของ .word หรือตามที่ตกลงกันคะ C) เริ่มทำงานให้ทันทีคะ สำหรับ Tight Deadline สามารถพูดคุยได้คะ ทำงานมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ตามมาตรฐานทางการสากลคะ และเราเสนอราคาถูกเพื่อรับงานต่อเนื่องคะ (1-3 pages รับงานภายในวันได้คะ ในกรณีปกติ)

งานแปลเฉพาะทาง Sophisticated TH-ENG ENG-TH Translation เช่น งานวิจัย งานนำเสนอทางการตลาดหรือทางธุรกิจ หรือเฉพาะทางอื่นๆ [ถูกมากเทียบกับคุณภาพเหนือท้องตลาดโดยสิ้นเชิง]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานคุณภาพสูง A) 485 บาทต่อหน้า (MAX.650 Words) ใช้ Word นับคะ (งานที่ใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทางเป็นหลักหรือมีการวิเคราะห์) B) ส่งงานกลับในรูปแบบของ .word หรือตามที่ตกลงกันคะ C) เริ่มทำงานให้ทันทีคะ สำหรับ Tight Deadline สามารถพูดคุยได้คะ ทำงานมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ตามมาตรฐานทางการสากลคะ และเราเสนอราคาถูกเพื่อรับงานต่อเนื่องคะ (1-3 pages รับงานภายในวันได้คะ ในกรณีปกติ)

ฟรีแลนซ์
Nichaporn

My name is Nicha. จบโท​ ธุรกิจ ​เกียรตินิยม #1 สหราชอาณาจักร เรื่องทำงาน ไว้วางใจได้คะ​ ทักมาคุยได้เลยคะ :) ประสบการณ์ - Brand Key Account Manager - TOEIC 985/990 คะแนน - สอน TOEFL IELTS นักเรียนอินเตอร์/EP - ผลงานแปลและเขียนงานทั่วไป งานวิจัย งานเฉพาะทาง HRD งานทั่วไป ภาครัฐ-เอกชน งานวิเคราะห์อื่นๆ

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน