IT support , Network and Security Solution

- ให้บริการด้าน IT support เกี่ยวกับการติดตั้ง Windows , Linux OS , software, application รวมถึงการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่าง ๆ - ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน network และ security solution ที่เหมาะสมในการใช้งานทั้งส่วนบุคคล และองค์กร - ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Hardware software ในการใช้งานภายในระบบองค์กร หรือส่วนบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT support , Network and Security Solution

  • 1. - รับแจ้งความต้องการในการใช้งานระบบ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบเครือข่าย หรือเครื่อง Computer ส่วนตัว
  • 2. - รีโมทผ่านโปรแกรม team viewer, Microsoft team หรือ Zoom เพื่อแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
IT support
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการใช้งานทั่วไปในระบบ - แก้ไขปัญหาการใช้งานเชื่อมต่อ internet intranet

Network and Security Solution
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ให้คำปรึกษาด้านระบบ network และ security solution. - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ network ในส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

ฟรีแลนซ์
Theerapong

สวัสดีครับ ผมออฟ อาชีพ Network and System Engineer มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ Network , Security , System รวมไปถึง เครื่อง Client หรือ Computer ของผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ปัญหาการใช้งาน internet , การเชื่อมต่อระหว่างสาขา หรือภายในสาขา เป็นต้น

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน