รับเขียน Function ใน Excel สรุปข้อมูลตัวเลข ลดเวลาในการทำ Report

- รับเขียน Function ใน Excel - ผูกสูตรเพื่อลิงค์ข้อมูลตัวเลขมาทำ Report หน้าสรุปผล โดยไม่ต้อง Pivot ทุกครั้งเมื่อข้อมูลเปลี่ยน - รับเขียนสูตรเพื่อลดเวลาในการทำงานที่ต้องทำแบบเดิมๆ - รับเขียนสูตรอื่นๆ ตามที่ต้องการ **ไม่ได้เขียน Macro VBA

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Function ใน Excel สรุปข้อมูลตัวเลข ลดเวลาในการทำ Report

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ ข้อมูลที่มี ข้อจำกัดต่างๆ
  • 2. ประเมินความสามารถในการรับงาน ดู ระยะเวลา ความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
งานใช้ Function พื้นฐาน (ระดับง่าย)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จะได้รับไฟล์งานสกุล .xlsx พร้อมคำอธิบายการใช้งาน - แก้งานได้ 3 ครั้ง

งานใช้ Function ซับซ้อน (ระดับยากขึ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จะได้รับไฟล์งานสกุล .xlsx พร้อมคำอธิบายการใช้งาน - แก้งานได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Kattaleeya

เป็นพนักงานบริษัทที่ใช้ Excel ในการทำงานเป็นหลัก สามารถใช้ Function ใน Excel เพื่อลดเวลาในการทำ report ได้

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน