EXTERIOR&INTERIOR DESIGN IN MODERN ARCHITECTURE STYLE

Pround Design&Construction บริการออกแบบอาคารภายนอกและภายใน +รับงานออกแบบในรูปแบบอาคารพักอาศัย,ห้องแถว,อาคารพานิชย์,ร้านค้า,โกดัง,สำนักงาน ฯลฯ ประสบการณ์ออกแบบกว่า 10 ปี มากกว่า 50 อาคาร +รับเขียนแบบอาคารทุกประเภท ทุกขนาด รายละเอียดตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง +รับงานออกแบบโครงการจัดสรร เช่น หมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก ออกแบบตั้งแต่อาคารและการตกแต่งภายใน จบในครั้งเดียว ประสบการณ์มากกว่า 10 โครงการจัดสรร มีทีมงานเขียนแบบและวิศวกร พร้อมในทุกๆขอบเขตงานที่จำเป็น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ EXTERIOR&INTERIOR DESIGN IN MODERN ARCHITECTURE STYLE

  • 1. ออกแบบอาคาร-แปลน,รูปทรง,วัสดุ,รายละเอียดต่างๆตามความต้องการ
  • 2. เขียนแบบอาคาร,ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมและรายการคำนวณทางโครงสร้าง
แพ็กเกจ
บริการออกแบบอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

บริการออกแบบอาคารและจัดทำเอกสารที่พร้อมสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคารไม่เกิน 200 ตรม. 1.แบบก่อสร้าง A3 3ชุด (แบบสถาปัตย์,ไฟฟ้า,ประปา) สถาปนิกเซ็นรับรองการออกแบบ ขอบเขตสถาปัตยกรรมอาคาร 2.หนังสือรับรองการออกแบบสถาปนิก 3.หนังรับรองจากสภาสถาปนิก 4.ภาพ 3D ลายเส้น ภาพรวมอาคาร ** ถ้าต้องการแบบโครงสร้าง,รายการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบกรุณาสอบถาม **

บริการออกแบบอาคาร+3D PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

บริการออกแบบอาคารและจัดทำเอกสารที่พร้อมสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคารไม่เกิน 200 ตรม. 1.แบบก่อสร้าง A3 3ชุด (แบบสถาปัตย์,ไฟฟ้า,ประปา) สถาปนิกเซ็นรับรองการออกแบบ ขอบเขตสถาปัตยกรรมอาคาร 2.หนังสือรับรองการออกแบบสถาปนิก 3.หนังรับรองจากสภาสถาปนิก 4.ภาพ 3D ลายเส้น ภาพรวมอาคาร 5.จัดทำภาพ 3D PERSPECTIVE เพื่อประกอบการขายโครงการ จำนวน 1 ภาพ จัดส่งเป็นไฟล์ภาพ .jpg หรือ .pdf ** ถ้าต้องการแบบโครงสร้าง,รายการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบกรุณาสอบถาม **

บริการออกแบบอาคาร+3D PERSPECTIVE+BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

บริการออกแบบอาคารและจัดทำเอกสารที่พร้อมสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคารไม่เกิน 200 ตรม. 1.แบบก่อสร้าง A3 3ชุด (แบบสถาปัตย์,ไฟฟ้า,ประปา) สถาปนิกเซ็นรับรองการออกแบบ ขอบเขตสถาปัตยกรรมอาคาร 2.หนังสือรับรองการออกแบบสถาปนิก 3.หนังรับรองจากสภาสถาปนิก 4.ภาพ 3D ลายเส้น ภาพรวมอาคาร 5.จัดทำภาพ 3D PERSPECTIVE เพื่อประกอบการขายโครงการ จำนวน 1 ภาพ จัดส่งเป็นไฟล์ภาพ .jpg หรือ .pdf 6.บริการจัดทำรายการวัสดุและราคา BILL OF QUANTITY (BOQ) จัดส่งเป็นไฟล์ .pdf หรือ Excel

ฟรีแลนซ์
NUTTAPON

มีวิชาชีพสถาปนิก ประสบการณ์การทำงานด้านงานออกแบบ-ก่อสร้างมากกว่า 50 โครงการ สิ่งปลูกสร้างมากกว่า 100 หลัง ในทุกๆประเภทอาคาร เช่นคอนโดสูง โรงแรมสูง ทาวเฮาส์ บ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงงาน โกดัง ฯลฯ พร้อมให้บริการครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ(Consult)

01/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน