รับเขียนโน้ตเพลง แกะโน้ตกีตาร์ กลอง เบส โน้ตรวมวง

รับจ้างเขียนโน้ตเพลง สักษณะงานคือแกะเพลงแล้วเขียนโน้ตของเครื่องดนตรี กีตาร์ กลอง เบส และทำนองร้อง จะเป็นเพลงป๊อบทั่วไปทั้งไทยและสากล เหมาะสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการนำโน้ตเพลงนั้น ๆ ไปใช้สอนนักเรียนในห้องเรียน หรือสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการโน้ตเพลงไปประกอบการฝึกฝน สามารถรวมทุกเครื่องหรือแยกชิ้นได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโน้ตเพลง แกะโน้ตกีตาร์ กลอง เบส โน้ตรวมวง

  • 1. ระบุเพลงที่ต้องการให้เขียนหรือแกะโน้ต
  • 2. ระบุเครื่องดนตรีที่ต้องการให้เขียนหรือแกะโน้ต
แพ็กเกจ
โน้ตเพลงแบบรวมวง เพลงฮิตทั่วไป ไทย/สากล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง/ลูกค้า จะได้รับจากฟรีแลนซ์ มีดังต่อไปนี้ ไฟล์งาน 4 รูปแบบไฟล์ 1.ไฟล์เอกสาร PDF ความละเอียดสูง 2.ไฟล์รูปภาพ JPG ความละเอียดสูง 3.ไฟล์เสียง WAV ความละเอียดสูง 4.ไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรม Sibelius

โน้ตเพลงเฉพาะเครื่องดนตรี เพลงฮิตทั่วไป ไทย/สากล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง/ลูกค้า จะได้รับจากฟรีแลนซ์ มีดังต่อไปนี้ ไฟล์งาน 4 รูปแบบไฟล์ 1.ไฟล์เอกสาร PDF ความละเอียดสูง 2.ไฟล์รูปภาพ JPG ความละเอียดสูง 3.ไฟล์เสียง WAV ความละเอียดสูง 4.ไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรม Sibelius

โน้ตท่อนโซโล่กีตาร์ เพลงฮิตทั่วไป ไทย/สากล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง/ลูกค้า จะได้รับจากฟรีแลนซ์ มีดังต่อไปนี้ ไฟล์งาน 4 รูปแบบไฟล์ 1.ไฟล์เอกสาร PDF ความละเอียดสูง 2.ไฟล์รูปภาพ JPG ความละเอียดสูง 3.ไฟล์เสียง WAV ความละเอียดสูง 4.ไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรม Sibelius

ฟรีแลนซ์
ศราวุธ

รับจ้างเขียนโน้ตเพลง สักษณะงานคือแกะเพลงแล้วเขียนโน้ตของเครื่องดนตรี กีตาร์ กลอง เบส และทำนองร้อง จะเป็นเพลงป๊อบทั่วไปทั้งไทยและสากล เหมาะสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการนำโน้ตเพลงนั้น ๆ ไปใช้สอนนักเรียนในห้องเรียน หรือสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการโน้ตเพลงไปประกอบการฝึกฝน สามารถรวมทุกเครื่องหรือแยกชิ้นได้

09/2021
เป็นสมาชิก
80 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน