milestone

English & Chinese Report / Content / College Essay ทุกรูปแบบ

1. ยินดีรับเขียน Report ภาษาอังกฤษ และจีน สามารถพูดคุยถึงขอบเขตของการเขียนก่อนได้ ก่อนรับพิจารณางานครับ 2. นับเวลาการทำงานตั้งแต่ยอมรับการทำงาน ภายใน 24 ชม. ตามเนื้องานครับ 3. เมื่อตกลงงานแล้วจะเริ่มงานโดยเร็วที่สุด 4. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง โดยละเอียดฟรี ครั้งถัดไปอยู่ในการพิจารณาครับ 5. เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ จะทำการส่งมอบงานตามกำหนดและชำระเงินเป็นที่สิ้นสุด ผมยังรับงานแปล อังกฤษ - ไทย และ ไทย - อังกฤษ ด้วยนะครับ https://fastwork.co/user/nersners/translation-60786447 รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในส่วนของราคาสามารถต่อรองกันได้โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายครับ การเขียน Report 1 ฉบับนั้น เวลางานอาจจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานด้วยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ English & Chinese Report / Content / College Essay ทุกรูปแบบ

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับงานและตกลงราคา
  • 2. ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้อหาของงานส่วนใหญ่ รับแนว trend ของโลก, การท่องเที่ยว, Critique, Essay, Travel content และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใส่ในงาน สามารถนำมาให้ได้ครับ ถ้าเป็นการที่ผู้ว่าจ้างหาข้อมูลให้เอง จะต้องได้รับความยินยอมในส่วนแรกจากผู้ว่าจ้างก่อน และจะทำให้การทำงานล่าช้าได้ครับ

ฟรีแลนซ์
Natchanon

ในงานด้านการเขียนและงานแปลภาษา เรียนจบที่มหาวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง Business Analyst ใช้ภาษา อังกฤษ และ จีน ในการดำเนินชีวิตมายาวนาน 12 ปี

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
37 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน