รับพัฒนา/แก้ไข Web ด้วยภาษา vue.js

รับสร้างระบบตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ด้วยภาษา vue.js

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา/แก้ไข Web ด้วยภาษา vue.js

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและความต้องการ (Requirement) เช่น ตัวอย่างเว็บไซต์, App
  • 2. ตกลงราคา (ราคาขึ้นอยู่กับความยาก/ง่ายของงาน)
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เว็บไซต์หน้าบ้าน และได้ไฟล์ Source code สามารถแก้ไขงานเพิ่มเติมได้ตามตกลง

เว็บไซต์ขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เว็บไซต์หน้าบ้าน + เว็บไซต์หลังบ้าน (สำหรับ Admin ใช้ในการจัดการข้อมูล) และได้ไฟล์ Source code สามารถแก้ไขงานเพิ่มเติมได้ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Chalaruk

Skill: 💻 vue.js / Node.js / ci/cd 🔐 ติดตั้ง SSL ติดตั้ง cloud server ของผู้ให้บริการ ดังนี้ ☁️ AWS (EC2, S3) ☁️ GCP (Cloud Build, Cloud Run) ☁️ Firebase (FireStore Database, Realtime Database, Cloud Function) ☁️ DNS (Cloudflare)

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน