วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอ พร้อมให้คำปรึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ลูกค้า หรืออื่นๆ ประกอบกับข้อมูลปัจจัยภายนอก เช่น ตัวเลขทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอโครงการ หรือเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ สามารถส่งมอบไฟล์งานได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Excel, Power BI หรือ Power Point ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอ พร้อมให้คำปรึกษา

  • 1. รับทราบจุดประสงค์ และขอบเขตของงาน
  • 2. พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของงานให้ตรงกัน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูล + แสดงผล Data Visualization
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. Insight ข้อมูลเชิงลึก จากการวิเคราะห์ 2. รายงานการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ พร้อมคำอธิบาย สามารถปรับแก้ไขรูปแบบได้ 1 ครั้ง

วิเคราะห์ข้อมูล + แสดงผล Data Visualization + Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Insight ข้อมูลเชิงลึก จากการวิเคราะห์ 2. รายงานการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ พร้อมคำอธิบาย 3. Presentation นำเสนอผลการวิเคราะห์ สามารถปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Thanabodee

นักวิเคราะห์กลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนในไทย, บริษัทใน S&P500 และ startup ในต่างประเทศ จบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก London Business School ประเทศสหราชอาณาจักร และปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน