milestone

🏆รับแปลมากกว่า24ภาษา💎nds Prolang content คุณภาพที่คุณไว้ใจ👑ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก🎯Native Speakers

🏆 "เราไม่ได้แข่งขันที่ราคา เราเน้นที่คุณภาพของคอนเทนต์" 💎 ราคางาน สมกับประสบการณ์-ศักยภาพ ของทีมบุคลากรสหสาขา และผู้เชี่ยวชาญ Native speakers มากกว่า 24 ภาษา 🏆 แปลเอกสาร มากกว่า 24 ภาษา ✅ จาก ไทย --> ภาษาต่างประเทศ ✅ จาก ภาษาต่างประเทศ --> เป็น ไทย ✅ จาก ภาษาต่างประเทศ ที่ 1--> เป็น ภาษาต่างประเทศ ที่ 2 🎯 ภาษาอังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส (บราซิล) สวีเดน นอร์เวย์ ดัชต์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ อินเดีย ฮินดี ภาษาไทย มลายู มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา (เขมร) อื่น ๆ 🎨 มีบริการทำกราฟิกประกอบ (ค่าใช้จ่ายแยกต่างหากจากเนื้อหา) สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 🌞 กรุณาส่งไฟล์ทั้งหมด เพื่อประเมินราคา-ระยะเวลาทำงาน (มิเช่นนั้น ต้องขอปฏิเสธงานค่ะ) 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🏆รับแปลมากกว่า24ภาษา💎nds Prolang content คุณภาพที่คุณไว้ใจ👑ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก🎯Native Speakers

  • 1. ท่านส่งไฟล์ต้นฉบับ เพื่อประเมินราคาและเวลาที่ใช้ // 🎨 หากท่านต้องการภาพกราฟิกประกอบ โปรดระบุรายละเอียดในขั้นตอนบรีฟงานด้วยค่ะ
  • 2. ท่านชำระเงิน // เมื่อระบบแจ้งว่าท่านชำระเงินแล้ว ทีมงานจึงเริ่มแปล โดยลำดับคิวตามวันเวลาที่ระบบ Fastwork แจ้ง
แพ็กเกจ
📕 "J" Journal EN➡ TH : แปลเปเปอร์วิจัย 👉เลือก 📕J1-📕J5 💥เราปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งต้นฉบับทั้งหมดให้ประเมินก่อนทำงาน 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น (คู่ภาษาอื่นสอบถามเพิ่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

💰ราคา "เริ่มต้น" (บาท) ต่อหนึ่งหน้าต้นฉบับA4***** 📕J1 ศาสตร์เฉพาะทาง (แพทย์ การเงินการลงทุนเชิงลึก วิศวกรรม อื่น ๆ) เริ่ม 950-1,500บาท 📕J2 ศาสตร์ทางเภสัช-จิตวิทยา-หัวข้อเฉพาะด้าน เริ่ม 800-1,000 บ 📕J3 ศาสตร์ทางสังคม-วิทย์ทั่วไป เริ่ม 700-1,000บ 📕J4 อื่น ๆ เริ่ม 650-1,000 บ 📕J5 🌟คู่ภาษาอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติมค่ะ 🕑 ระยะเวลาทำงาน ไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้าต้นฉบับA4***** 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)

📗 "T" Text EN➡TH : แปลเอกสาร-ผลตรวจ-คู่มือ-ข่าว-เว็บเพจ 🎯 👉เลือก 📗T1-📗T5 (หากต้นฉบับเป็น "คลิป" จัดอยู่ใน "หมวดถอดเทป") 💥เราปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งต้นฉบับทั้งหมดให้ประเมินก่อนทำงาน 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น (คู่ภาษาอื่นสอบถามเพิ่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

💰ราคา "เริ่มต้น" (บาท)ต่อหนึ่งหน้า A4 เมื่อแปลงลง WORD Angsana16 ไทย 📗T1 ศาสตร์เฉพาะทาง (แพทย์ การเงินการลงทุนเชิงลึก วิศวกรรม อื่น ๆ) เริ่ม 950-1,500บ 📗T2 ศาสตร์ทางเภสัช-จิตวิทยา-หัวข้อเฉพาะด้าน เริ่ม 800-1,000บ 📗T3 ศาสตร์ทางสังคม-วิทย์ทั่วไป เริ่ม 700-1,000บ 📗T4 อื่น ๆ เริ่ม 650-1,000บ 📗T5 🌟คู่ภาษาอื่น ๆ สอบถามเพิ่มค่ะ 🕑 ระยะเวลาไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้าต้นฉบับA4 ***เมื่อแปลงเป็น WORD Angsana16 ไทย แล้ว*** 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)

📘 "E" text TH➡EN : แปลจากเนื้อหาภาษาไทย เป็น EN 👉เลือก 📘 E1️- 📘 E5 💥เราปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งต้นฉบับทั้งหมดให้ประเมินก่อนทำงาน 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น (คู่ภาษาอื่นสอบถามเพิ่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

💰ราคา "เริ่มต้น" (บาท) ต่อหนึ่งหน้า A4 เมื่อแปลงลง WORD Angsana16 ไทย 📘E1️ ศาสตร์เฉพาะทาง (แพทย์ การเงินการลงทุนเชิงลึก วิศวกรรม อื่น ๆ) เริ่ม2,500-5,000บาท 📘E2️ ศาสตร์ทางเภสัช-จิตวิทยา-หัวข้อเฉพาะด้าน เริ่ม2,000-4,000บ 📘E3️ ศาสตร์ทางสังคม-วิทย์ทั่วไป เริ่ม1,750-2,250 บ 📘E4️ อื่น ๆ เริ่ม1,500- 2,250บ 📘E5 🌟คู่ภาษาอื่น สอบถามเพิ่ม 🕑 ระยะเวลาไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้าต้นฉบับA4 (เมื่อแปลงเป็น WORD Angsana16 ไทย แล้ว) 🔥 งานด่วนรับภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวกจึงรับค่ะ)

ฟรีแลนซ์
ndsprolang

พี่นกเป็นเภสัชกร อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความใฝ่รู้ในศาสตร์ที่พึงใจ ผลงานที่เผยแพร่จึงมีความเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนและศักยภาพในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต ปัจจุบันดูแลบริหารทีมคอนเทนต์เชิงวิชาการ nds prolang content เขียน-แปล-ถอดเสียง โดยผู้เชี่ยวชาญ Native speakers กว่า 24 ภาษา

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน