milestone

🏆ถอดเทป 24+ภาษา💎nds Prolang content คุณภาพที่คุณไว้ใจ👑ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก🎯Native Speakers

🏆 "เราไม่ได้แข่งขันที่ราคา เราเน้นที่คุณภาพของคอนเทนต์" ✅ ถอดเทปการบรรยาย ประชุม คลิปวิดีโอ 💎 ราคางาน สมกับประสบการณ์-ศักยภาพ ของทีมบุคลากรสหสาขา และผู้เชี่ยวชาญ Native speakers มากกว่า 24 ภาษา 🎯 ภาษาอังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส (บราซิล) สวีเดน นอร์เวย์ ดัชต์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ อินเดีย ฮินดี ภาษาไทย มลายู มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา (เขมร) อื่น ๆ 🌞 อำนวยการผลิตและดูแลมาตรฐาน โดย เภสัชพี่นก อาจารย์เภสัชกร (อดีต) จบจุฬาฯ 🕑 ส่งงานตามเวลาที่นัดหมาย ถือคติว่า "เคารพเวลาตนเอง เช่นเดียวกับ เคารพเวลาผู้อื่น" 📢 กรุณาส่งไฟล์ทั้งหมด เพื่อประเมินราคา-ระยะเวลาทำงาน (มิเช่นนั้น ต้องขอปฏิเสธงานค่ะ) 🌟 หากถอดเทปเสียงภาษาหนึ่ง แล้วแปลเป็นอีกภาษา จะมีราคาสองส่วน คือ 1. ค่าถอดเทป + 2. ค่าแปลภาษา (อ่านรายละเอียดในแพ็คเกจ) 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🏆ถอดเทป 24+ภาษา💎nds Prolang content คุณภาพที่คุณไว้ใจ👑ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก🎯Native Speakers

  • 1. ท่านแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ ถอดคลิป และ/หรือ แปลภาษาควบคู่ด้วยหรือไม่ เป็นภาษาใดบ้าง
  • 2. ท่านส่งคลิปเสียง เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน โดยขึ้นกับเนื้อหา ความเฉพาะทาง คุณภาพเสียง และอื่น ๆ ) 💎ก่อนเริ่มงาน ทางทีมงานฯ จะประเมินว่า คลิป 1 นาที ถอดเทปได้ภาษาไทยเฉลี่ยที่ 100 คำ (เป็นระดับขั้นต่ำทั่วไป) // หลังถอดเทปแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระเพิ่มครบตามจำนวนคำที่นับได้จริง ก่อนส่งไฟล์งานครบ
แพ็กเกจ
🟠🟡"C" clip TH ->>TH ถอดเสียงไทยเป็น WORD ไทย 👉 เลือก 🟠C1/🟡C2 // 💎 เสียงต้นฉบับภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 👉ลูกค้าจะได้รับ word.docx 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิธีคิดราคางาน 💎กรณีเสียงบรรยายภาษาไทย 🟠C1 แพทย์-เฉพาะทาง เริ่ม 70-100 บ/นาที, วิทย์อื่นๆ เริ่ม 50-70 บ/นาที 🟡C2 ทั่วไป-ไม่มีศัพท์เฉพาะ เริ่ม 35-45 บ/นาที 💎 กรณีเสียงบรรยายภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่ภาษาไทย เริ่ม 70-100 บ/นาที (สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ) 💥เศษนาทีนับเป็น 1 นาที 💰 ราคาเพิ่ม 20%-50% หากคลิปพูดเร็วรัว / ฟังไม่ชัด / ใช้ความรู้เฉพาะทาง 💥ขอปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งคลิปเสียงให้ฟังเพื่อประเมินงานทั้งคลิป 🕑 ระยะเวลาไม่เกินที่ระบุไว้ต่อคลิปยาวหนึ่งชั่วโมง****

🟣"Sc" Sci Clip TH ->> EN ถอดเสียงไทย+แปลเป็นภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาไทย **เนื้อหาเฉพาะสายแพทย์-วิทยาศาสตร์*** 👉 เลือก 🟣Sc1/🟣Sc2 👉ลูกค้าจะได้รับ word.docx // 💎กรณีถอดเทปจากเสียงบรรยายไทย แล้วแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาไทย หรือ เสียงกับคำแปลข้ามภาษากัน สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

วิธีคิดราคางาน (ค่าแปล คิด บาท/คำ) 💎กรณีถอดเทปจากเสียงไทยแล้วแปลเป็น ENGLISH 💰 คิดจากค่าถอดเทป🟠C1บวกกับ (2) ค่าแปล ***ถอดเทปได้กี่คำ ก็เอาจำนวนคำนั้นมาคิดราคาค่าแปล*** 🟣Sc1 แพทย์-เภสัช-สาขาเฉพาะทาง เริ่ม 8–15 บาท 🟣Sc2 วิทย์-สุขภาพทั่วไป เริ่ม 6-12 บ 🎯เบื้องต้นอนุมานว่าคลิป 1 นาที = 100 คำไทย (หลังถอดเทปจะแจ้งลูกค้าชำระเพิ่ม) 🕑ระยะเวลา ไม่เกินที่ระบุ นับตามหนึ่งหน้า A4 Augsana16 จาก “คำไทย” ที่ถอดเทปได้*****

🟢"Gn" Gen Clip TH ->> EN ถอดเสียงไทย+แปลเป็นภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาไทย ***เนื้อหาที่มิใช่"สายแพทย์-วิทยาศาสตร์*** 👉 เลือก 🟢Gn1/🟢Gn2 👉ลูกค้าจะได้รับ word.docx // 💎กรณีถอดเทปจากเสียงบรรยายไทย แล้วแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาไทย หรือ เสียงกับคำแปลข้ามภาษากัน สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 📢ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

วิธีคิดราคางาน (ค่าแปล คิด บาท/คำ) 💎กรณีถอดเทปจากเสียงไทยแล้วแปลเป็น ENGLISH 💰 คิดจากค่าถอดเทป 🟡C2 บวกกับ (2) ค่าแปล ***ถอดเทปได้กี่คำ ก็เอาจำนวนคำนั้นมาคิดราคาค่าแปล*** 🟢Gn1 สาขาที่มีศัพท์เทคนิคเฉพาะ เริ่ม 8-15 บาท 🟢Gn2 ทั่วไป ไม่มีศัพท์เทคนิค เริ่ม 6-12 บ 🎯เบื้องต้นอนุมานว่าคลิป 1 นาที=100 คำไทย (หลังถอดเทปจะแจ้งลูกค้าชำระเพิ่ม) 🕑ระยะเวลา ไม่เกินที่ระบุ นับตามหนึ่งหน้า A4 Augsana16 จาก “คำไทย” ที่ถอดเทปได้******

ฟรีแลนซ์
ndsprolang

พี่นกเป็นเภสัชกร อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความใฝ่รู้ในศาสตร์ที่พึงใจ ผลงานที่เผยแพร่จึงมีความเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนและศักยภาพในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต ปัจจุบันดูแลบริหารทีมคอนเทนต์เชิงวิชาการ nds prolang content เขียน-แปล-ถอดเสียง โดยผู้เชี่ยวชาญ Native speakers กว่า 24 ภาษา

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน