ตรวจหรือร่างสัญญา ไทย-อังกฤษ/ ปรึกษากฎหมาย/ Notary

1. ให้ลูกค้าส่งรายละเอียดเบื้องต้นของข้อปัญหากฎหมาย หรือสัญญาที่ต้องการให้ตรวจ,ร่าง รวมถึงระยะเวลาการทำงานมาในแชทก่อน 2. หากทางเราคิดว่าสามารถทำงานได้ เราจะเสนอราคา และขอให้ลูกค้าชำระเงินให้ครบถ้วนโดยชำระผ่าน fastwork 3. ระหว่างดำเนินการอาจมีการสอบถามข้อเท็จจจริงเพิ่มเติม 4. เมื่อทำงานเรียบร้อยจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน โดยลูกค้าสามารถขอแก้งานได้ 5. ส่งงานFinal ให้ลูกค้ายืนยัน เป็นอันเสร็จงาน *ลูกค้าสามารถทักแชทมาสอบถามเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

-Review, revise, draft contract in Thai and English. -Being a key person in bid teams for review, draft, revise and negotiate contracts with internal management to ensure that terms and conditions have been aligned with company directives and applicable laws and with customers in terms of creating the best interest of both parties. - Legal advise in light of Thai laws in connection with criminal, civil, labor, litigation and contracts disputes. - Notary Service Attorney

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจหรือร่างสัญญา ไทย-อังกฤษ/ ปรึกษากฎหมาย/ Notary

  • 1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น
  • 2. ตรวจ หรือ ร่างสัญญา หรือโนตารี่เอกสาร แล้วแต่กรณี
แพ็กเกจ
ตรวจ/ร่างสัญญาทางกฎหมายทุกประเภท ไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาษาไทยอย่างเดียว เริ่มต้น 700 บาทต่อหน้า ภาษาอังกฤษอย่างเดียว เริ่มต้น 1000 บาทต่อหน้า สองภาษา เริ่มต้น 1500 บาทต่อหน้า สไฟล์เอกสารที่ผ่านการตรวจ/ร่างสัญญาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ปรึกษากฎหมายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท โดยจะซักถามข้อเท็จจริงจากลูกค้า พร้อมทั้งสรุปแนวทาง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โนตารี
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นที่ 750 บาทต่อหน้า เอกสารได้รับการรับรองจากทนายความผู้ได้รับอนุญาตให้รับรองลายมือชื่อ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นๆ

ฟรีแลนซ์
Vitchaya

I have been working in the legal profession for 8 years in international companies and consulting firms. - Review, revise, draft contract in Thai and English - Review, draft, revise and negotiate contracts with internal management. - Legal advice in light of Thai laws - Notarial Service Attorney

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
21 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน