รับออกแบบและเขียนแบบบ้าน อาคารพักอาศัย อาคารภาณิชย์ ไม่เกิน 1000 ตารางเมตร

รับออกแบบและเขียนแบบบ้าน อาคารพักอาศัย อาคารภาณิชย์ ไม่เกิน 1000 ตารางเมตร โดยสถาปนิก และ วิศวกร เนื้องาน -ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว,รายการคำนวณ,BOQ) *ตัวเนื้องานสามารถนำไปใช้ในการขอก่อสร้าง,ยื่นสินเชื่อธนาคาร และ ทำการก่อสร้างจริง*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและเขียนแบบบ้าน อาคารพักอาศัย อาคารภาณิชย์ ไม่เกิน 1000 ตารางเมตร

  • 1. INTRODUCE (ให้คำปรึกษา) พูดคุยหรือตกลงขอบเขตของเนื้องานรวมถึงรับบรีฟในการออกแบบ 1-2 วัน
  • 2. DESIGN PART (พาร์ทออกแบบ) ออกแบบและปรับแก้แบบไม่เกิน 3ครั้ง ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์
แพ็กเกจ
บ้านขนาด 1-2 ชั้น หรือ อาคารพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 250 ตารางเมตร
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1) ภาพทัศนียภาพ (ภาพจำลอง 3D ตัวบ้านทั้งหมด รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล JPEG) 2) แบบพิมพ์เขียว (พร้อมลายเซ็นสถาปนิกผู้ออกแบบ รูปเล่มขนาด A3 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 3) รายการคำนวณ (พร้อมลายเซ็นวิศวะกรผู้ออกแบบ รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 4) รายการวัสดุ หรือ BOQ (รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 5) เอกสารรับรองผู้ออกแบบ (สถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวะกร รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด ) *รูปแบบการทำงานทั้งหมดเป็นการทำงานออนไลน์*

บ้านขนาด 2 ชั้น หรือ อาคารพักอาศัย ขนาด 250 ตารางเมตรขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1) ภาพทัศนียภาพ (ภาพจำลอง 3D ตัวบ้านทั้งหมด รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล JPEG) 2) แบบพิมพ์เขียว (พร้อมลายเซ็นสถาปนิกผู้ออกแบบ รูปเล่มขนาด A3 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 3) รายการคำนวณ (พร้อมลายเซ็นวิศวะกรผู้ออกแบบ รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 4) รายการวัสดุ หรือ BOQ (รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด และ ไฟล์สกุล PDF) 5) เอกสารรับรองผู้ออกแบบ (สถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวะกร รูปเล่มขนาด A4 1 ชุด ) *รูปแบบการทำงานทั้งหมดเป็นการทำงานออนไลน์*

ฟรีแลนซ์
Nawaphan

ชื่อ : นวพรรษ์ เรืองศรี (เทิด) รายละเอียด : สถาปนิกระดับภาคี มีประสบการณ์ควบคุมงานอาคารสาธารณะ และ ออกแบบบ้านพักอาศัยครับ ลักษณะงาน : รับงานออกแบบบ้าน อาคารขนาดไม่เกิน 1000 ตารางเมตรครับ

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน