แปลบทความทางการแพทย์ งานวิจัย บทความทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง

แปลอังกฤษ --> ไทย งานวิจัย บทความทางการแพทย์ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ่บทความในTextbook แปลโดยศัลยแพทย์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ที่ต้องมีการอ่านและแปลงานวิจัยทางการแพทย์อยู่สม่ำเสมอ เป็นประจำ แพทยศาสตร์บัณฑิตย์(เกียรตินิยมอันดับ 2) วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา Part-time English tutor งานแปลเน้นคุณภาพ อ่านง่าย ไม่เน้นแปลตามตัวอักษร เน้นแปลตามโครงสร้างประโยคและบริบทของบทความ มีความน่าเชื่อถือ ไม่แปลเป็นสำนวนของตัวเองหรือย่อความจนอ่านไม่เข้าใจ ราคาแปลเริ่มต้นที่ 0.5 บาท/คำ สำหรับบทความทางการแพทย์ทั่วๆไป 300 บาทหากไม่เกิน 700 คำ เริ่มต้นที่ 1 บาท/ คำ สำหรับบทความทางวิชาการการแพทย์ คิดเรทราคาพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา(โชว์บัตรตอนส่งประเมินราคา) ราคาไม่นับรวมหัวข้อ Bullets หรือข้อความในตารางรายงานผลวิจัยหรีอแปลผล ส่งงานเป็น .docx เพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลบทความทางการแพทย์ งานวิจัย บทความทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง

  • 1. มีขั้นตอนรับเนื้อหาและประเมินราคางาน
  • 2. มีขั้นตอนพูดคุยทำความเข้าใจขอบเขตและเนื้อหาของงาน
แพ็กเกจ
บทความทางการแพทย์ บทคัดย่อ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คิดราคาคำละ 0.5 บาทสำหรับบทคัดย่อ บทความทางการแพทย์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่งานวิจัยแบบ full research paper , ข้อความบางบทหรือบางส่วนของ textbook, articles คิดราคาคำละ 1 บาทสำหรับงานวิจัย full research paper

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การันตีงานเสร็จภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังชำระเงิน ราคาสำหรับงานด่วนที่เป็นบทความทางการแพทย์ที่ไม่ใช่งานวิจัย Full research paper คิดเรทราคาคำละ 2 บาท และเรทราคาคำละ 3 บาท สำหรับงานวิจัย Full research paper

เหมาจ่ายบทคัดย่อและบทความทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคางานแปลบทคัดย่อ บทความการแพทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 700 คำ ใช้เวลาการทำงานไม่เกิน 1-2 วันแล้วแต่ความยากง่ายของงานและคิวงาน ่งานด่วนต้องการงานภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังชำระเงินคิดคำละ 2 บาท

ฟรีแลนซ์
Natthipong

-แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น -วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา -ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2006-2007 -Part-time English tutor

12/2020
เป็นสมาชิก
83 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน