พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล และหาข้อมูลทำรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทางอินเตอร์เน็ต

1. รับพิมพ์งานทั่วไป บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน Thai-Eng ลง Word, Excel และPowerPoint 2. รับคีย์ข้อมูลลง Excel, SPSS ของแบบสอบถาม และข้อมูลอื่นๆ พร้อมวิเคราะห์ผลค่าตัวเลขตามสถิติโดยพื้นฐาน (ผลรวม ค่าเฉลี่ย X-bar ค่า SD. และแปลผล) 3. ค้นหาข้อมูลทำรายงาน งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมจัดหน้า รูปแบบเล่มตามต้องการ 4. ตรวจเช็คแหล่งอ้างอิงในเล่ม และบรรณานุกรม ตามรูปแบบมหาวิทยาลัย ATA/MLA/IEE หรืออื่นๆ พร้อมสารบัญ (พร้อมหาเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล และหาข้อมูลทำรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทางอินเตอร์เน็ต

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ พร้อมส่งข้อมูลที่เอกสารที่ใช้สำหรับคีย์ข้อมูล เพื่อพิจารณาเนื้องาน
  • 2. ทำการประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
รับพิมพ์งานภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ ภาษาไทย: - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมตาราง กราฟ และรูปภาพ) - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน - ราคาเริ่มต้น 250 บาท ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: .docx / .xlsx / .pptx และ .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ & ภาษาเกาหลี
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมตาราง กราฟ และรูปภาพ) - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ภาษาอังกฤษ: - ราคาเริ่มต้น 300 บาท ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท ภาษาเกาหลี: - ราคาเริ่มต้น 350 บาท ส่วนเกินหน้าละ 25 บาท **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: .docx / .xlsx / .pptx และ .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel & SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel (คีย์ตามข้อมูลที่ได้รับมาตามจริง) - ราคาเริ่มต้น 350 บาท - ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง **รูปแบบไฟล์งานที่จัดส่ง: .xlsx / .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม SPSS (คีย์ตามข้อมูลที่ได้รับมาตามจริง) - ราคาเริ่มต้น 450 บาท - ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง **รูปแบบไฟล์งานที่จัดส่ง: ไฟล์จาก SPSS / output / .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

ฟรีแลนซ์
Natthika

คีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผลของงานวิจัยทางสถิติ ผ่านโปรแกรม SPSS

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
46 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน