รับพิมพ์งานพร้อมจัดหน้าตามรูปแบบที่ต้องการ, คีย์ข้อมูล และหาข้อมูลทำรายงานทางอินเตอร์เน็ต

1. รับพิมพ์งานทั่วไป บทความ งานวิจัย Thai-Eng ลง Word, Excel ฯลฯ 2. จัดรูปแบบเอกสาร รูปแบบรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และตรวจคำผิด พร้อมอ้างอิงในเล่มและบรรณานุกรม 3. คีย์ข้อมูลลง Excel, SPSS พร้อมวิเคราะห์ผลค่าตัวเลขตามสถิติ 4. ค้นหาข้อมูลทำรายงาน งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมจัดหน้า รูปแบบเล่มตามต้องการ 5.ตรวจเช็คแหล่งอ้างอิงในเล่ม และบรรณานุกรม ตามรูปแบบมหาวิทลัย ATA/MLA/IEE หรืออื่นๆ พร้อมสารบัญ *งานวิจัย บทความ ด้านจิตวิทยา, การศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และสังคมศาสตร์ (ด้านอื่นๆขอดูหัวข้องานก่อนนะคะ) **Freelance ทำงานคนเดียว ไม่มีการส่งงานต่อให้คนอื่น งานจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ หรือส่งต่อแน่นอนค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานพร้อมจัดหน้าตามรูปแบบที่ต้องการ, คีย์ข้อมูล และหาข้อมูลทำรายงานทางอินเตอร์เน็ต

  • 1. ส่งงานมาประเมินราคา พร้อมระบุขอบเขตของงาน
  • 2. ตกลงรายละเอียดงาน ราคา และระยะเวลา ของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคางานอยู่ที่การประเมินขอบเขตของงาน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ word และ PDF หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้าค่ะ ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มงาน

ฟรีแลนซ์
Natthika

คีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผลของงานวิจัยทางสถิติ ผ่านโปรแกรม SPSS

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน