วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ สร้างตาราง และกราฟข้อมูลทางสถิติ

1. รับวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า IOC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืองานวิจัย 2. รับวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าตัวเลขทางสถิติด้วย Excel หรือโปรแกรมทางสถิติ SPSS ( หาค่า Percentile, ค่า mean, ค่า SD., ค่า 95%CI, ค่า p-value, ค่า t-test, ค่า F-test, ค่า Alpha, ค่า Chi-Square, one way ANOVA ฯลฯ) 3. รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างตารางข้อมูลในงานวิจัย บทที่ 4 และ บทที่ 5 4. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างกราฟเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง (กราฟแท่ง, กราฟเส้น, กราฟวงกลม, Tree maps, Forest plot ฯลฯ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ สร้างตาราง และกราฟข้อมูลทางสถิติ

  • 1. แจ้งรายละเอียดของงาน พร้อมส่งข้อมูลที่ใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพื่อพิจารณาเนื้องาน
  • 2. ทำการประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าตัวเลข
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า IOC / วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าตัวเลขทางสถิติด้วย Excel หรือโปรแกรมทางสถิติ SPSS - ราคาเริ่มต้น 700 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: .spv | out put | .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างตารางข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างตารางข้อมูลในงานวิจัย บทที่ 4 และ บทที่ 5 - ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: .spv | out put | .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างกราฟ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างกราฟ หรือเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง (กราฟแท่ง, กราฟเส้น, กราฟวงกลม, Tree maps, Forest plot ฯลฯ) - ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: .spv | out put | .pdf หรือตามที่ตกลงกันไว้** ***งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ***

ฟรีแลนซ์
Natthika

คีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผลของงานวิจัยทางสถิติ ผ่านโปรแกรม SPSS

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน