รับหาข้อมูล/พิมพ์งานทุกชนิด

* รับพิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ ทุกชนิดลง word, excel, powerpoint * รับหาข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมจัดหน้าให้ * สามารถกำหนดรูปแบบ และตัวอักษรได้ * ราคาขึ้นอยู่กับราะละเอียด ละความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับหาข้อมูล/พิมพ์งานทุกชนิด

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ ส่งต้นฉบับ และตกลงราคา
  • 2. ลูกค้าโอนเงิน (งานจะเริ่มหลังลูกค้าโอนเงิน)
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานทั่วไป หรือพิมพ์งานตามต้นฉบับ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ลงใน word / excel / powerpoint ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรได้ ราคา: 1-10 หน้า ราคาหน้าละ 15 บาท 10 หน้าขึ้นไป หน้าละ 10 บาท กราฟ/แผนภูมิ +ภาพละ 10 บาท ไฟล์ที่จะได้ : .docx / .pdf / .pptx (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) ระยะเวลา : 1-2วันหลังโอนเงิน (กรณีมากกว่า 10 หน้าอาจะใช้เวลามากกว่า 1 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) **แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง

หาข้อมูล ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หาข้อมูลทั่วไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทั้งภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ราคา: ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความยากง่ายของหัวข้อ ภาษาไทย เริ่มต้น หน้าละ 5 บาท ภาษาอังกฤษเริ่มต้น หน้าละ 10 บาท ไฟล์ที่จะได้ : .docx / .pdf (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) ระยะเวลา : 1-2วันหลังโอนเงิน (กรณีมากกว่า 10 หน้าอาจะใช้เวลามากกว่า 1 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) **แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Natthanan

เรียนจบด้านสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยตรง เกียรตินิยมอับดับ1 สามารถแปลภาษาไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย และสามารถใช้โปรแกรม word, excel, powerpoint ได้เป็นอย่างดี

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน