รับเก็บข้อมูลงานวิจัย By Colab

รับเก็บข้อมูลงานวิจัย งานค้นคว้าอิสระ (IS) และ วิทยานิพนธ์ (THESIS) เก็บข้อมูลและรันในโปรแกรม SPSS และ รับปรึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสาขาบัญชี ป.ตรี และ ป.โท โดยทีมงานจบสาขาบัญชีโดยตรง บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง บัญชีบัณฑิต และ บัญชีมหาบัณฑิต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเก็บข้อมูลงานวิจัย By Colab

  • 1. ติดต่อสอบถามและให้คำปรึกษา
  • 2. ส่งเอกสารอ้างอิงในจ้างงาน
แพ็กเกจ
เก็บข้อมูลงานวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์งานทั้งหมด ข้อมูลการเก็บ

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ไฟล์งานทั้งหมด ข้อมูลการเก็บ ไฟล์งาน SPSS

ฟรีแลนซ์
ณัฐวรรณธ์

รับเก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) จากประสบการณ์การเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการทำวิจัยหลายฉบับ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
51 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน