ออกแบบ แก้ไข พัฒนาระบบ PHP CI Laravel

- สอบถามปัญาหาที่ผู้ว่าจ้างต้องการแก้ไข หรือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ - กำหนดขอบเขตของงาน - ประเมิณราคาตามระยะเวลาที่ใช้ - เริ่มพัฒนา และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ - ส่งมอบงานเมื่อผู้ว่าจ้างพอใจ - Support หลังส่งมอบงานเป็นเวลา 1 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

- รับแก้ไข ปรับปรุ่งระบบต่างๆ ทุกภาษา - รับเพิ่ม Feature ต่างๆตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ - ทำ Script SQL ออกแบบ Database - ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ส่งมอบงานเมื่อผู้ว่าจ้างพอใจ - แก้ไขภายในขอบเขตของงานที่ได้ทำการตกลงกันไว้ - Support หลังส่งมอบงานเป็นเวลา 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
ณฐกร

ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Programmer 2 ปี มีความรู้หลากหลายด้าน เพราะงานที่ทำได้มีโอกาศไปพัฒนาระบบให้กับบริษัทต่างๆ

07/2017
เป็นสมาชิก
75 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน