รับทำและออกแบบ Presentation อย่างมีสไตล์ตามที่คุณต้องการ

# รับออกแบบ Presentation สไตล์ที่ต้องการ เริ่มต้น 10 สไลด์ - ใช้โปรแกรม PowerPoint และ Photoshop ในการจัดทำ - สามารถเพิ่ม Animation เพื่อความน่าสนใจของงานนำเสนอ - ถนัดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบ Presentation ให้เหมาะกับงาน เช่น งานขาย, การออกแบบสื่อการสอนสำหรับวิทยากร, การคิดกิจกรรมหรือWorkshop, งานนำเสนอ, เกมเพื่อความบันเทิง, Infographic "Presentation ที่ดีคือ Presentation ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้พูดสามารถสื่อสารกกับผู้ฟังได้ง่ายขึ้น"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำและออกแบบ Presentation อย่างมีสไตล์ตามที่คุณต้องการ

  • 1. แจ้งและส่งเนื้อหาข้อมูล (แจ้งหัวข้อแต่ละสไลด์ให้ชัดเจน)
  • 2. แจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ 1 #Presentation (กรณีที่มีเนื้อหาและหัวข้อให้แล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

แพ็กเกจ 2 #Presentation (กรณีไม่มีเนื้อหาหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

แพ็กเกจ 3 #Presentation สำหรับวิทยากร+กรณีศึกษา+กิจกรรม+เวิร์คชอป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

ฟรีแลนซ์
Narong

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Presentation มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ การเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยวิทยากร จึงสามารถจัดทำ Presentation ได้อย่างมืออาชีพ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน