รับทำและออกแบบ Presentation อย่างมีสไตล์ตามที่คุณต้องการ

# รับออกแบบ Presentation สไตล์ที่ต้องการ เริ่มต้น 10 สไลด์ - ใช้โปรแกรม PowerPoint และ Photoshop ในการจัดทำ - สามารถเพิ่ม Animation เพื่อความน่าสนใจของงานนำเสนอ - ถนัดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบ Presentation ให้เหมาะกับงาน เช่น งานขาย, การออกแบบสื่อการสอนสำหรับวิทยากร, การคิดกิจกรรมหรือWorkshop, งานนำเสนอ, เกมเพื่อความบันเทิง, Infographic "Presentation ที่ดีคือ Presentation ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้พูดสามารถสื่อสารกกับผู้ฟังได้ง่ายขึ้น"

รายละเอียดเพิ่มเติม

#รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละแพ็คเกจ 1. แพ็คเกจ 1: เพิ่มมากกว่า 10 หน้า คิดราคาเหมา 10 หน้า 300 บาท 2. แพ็คเกจ 2: เพิ่มมากกว่า 10 หน้า คิดราคาเหมา 10 หน้า 500 บาท 3. แพ็คเกจ 3: เพิ่มมากกว่า 10 หน้า คิดราคาเหมา 10 หน้า 700 บาท ************************************************************ #รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ 1. เพิ่ม Animation และ Transition จำนวนมาก (มากกว่า 60% ของจำนวนหน้า) คิดเพิ่ม 300 - 700 บาท 2. งานด่วนภายใน 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาขึ้นกับความยากง่ายของงาน คิดเพิ่ม 300 - 700 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากและง่ายของงาน) 3. แก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดเพิ่ม ครั้งละ 100 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำและออกแบบ Presentation อย่างมีสไตล์ตามที่คุณต้องการ

  • 1. แจ้งและส่งเนื้อหาข้อมูล (แจ้งหัวข้อแต่ละสไลด์ให้ชัดเจน)
  • 2. แจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ 1 #Presentation (กรณีที่มีเนื้อหาและหัวข้อให้แล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

แพ็กเกจ 2 #Presentation (กรณีไม่มีเนื้อหาหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

แพ็กเกจ 3 #Presentation สำหรับวิทยากร+กรณีศึกษา+กิจกรรม+เวิร์คชอป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. สไลด์จำนวน 10 หน้า (หรือตามที่ตกลงกัน) 2. ไฟล์งานนามสกุล .PPTX, .PDF, หรือรูปภาพ .PNG 3. ขนาดสไลด์ 4:3 หรือ 16:9 ตามที่ลูกค้ากำหนด

ฟรีแลนซ์
Narong

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Presentation มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ การเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยวิทยากร จึงสามารถจัดทำ Presentation ได้อย่างมืออาชีพ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน