รับสร้าง Excel Macro, VBA และงาน Excel วิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท

รับสร้างงานอัตโนมัติโดยใช้ Excel VBA ทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น - งานวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงสถิติ แล้วแสดงผลในรูปแบบต่างๆ อัตโนมัติ - การสร้าง report ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลหลายๆ ที่ - งานสร้าง report สร้าง graph อัตโนมัติ - งานที่ต้องดึงดาต้าปริมาณมากๆ มาใช้งาน - แปลงงาน routine ที่ต้องทำซ้ำๆ ทุกๆวัน มาเป็นระบบอัตโนมัติ - ดึงข้อมูลจากหน้า Web มาลงฟอร์ม Excel - งานระบบบัญชี, inventory control, ระบบบริหารงานบุคคล เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ต้องการแก้ปัญหางานหรือไอเดียจะทำอะไรเสนอมาได้เลยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้าง Excel Macro, VBA และงาน Excel วิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท

  • 1. คุยรายละเอียด Requirement ตามความต้องการทั้งหมดของลูกค้า กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนร่วมกัน
  • 2. สรุป คุยข้อตกลง เสนอราคาและระยะเวลาการทำงานให้แก่ลูกค้า ตามความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์งานฉบับสมบูรณ์ ลูกค้าสามารถไฟล์ output ได้ตามต้องการเช่น Excel, pdf, csv พร้อมคู่มือการใช้เป็นเอกสาร excel แนบไปด้วย งานหลังจากส่งมอบแล้ว รับประกัน 1 เดือนหรือแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Narongdej

มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาอย่างยาวนาน ชอบและสนใจในศาสตร์ของไอทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและ Fullstack Developer รับปรึกษาและพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่ Desktop, Web, Mobile

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน