ปรึกษาแผนธุรกิจ เน้นปฎิบัติได้จริง พร้อม KPI ต่างๆ

** เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขนาดกลาง** ขั้นตอนการปรึกษาสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้ดังนี้ 1. พูดคุยเรื่อง วิสัยทัศน์ และ ความ คาดหวัง ของเจ้าของธุรกิจ - รวมไปถึง รูปแบบธุรกิจที่ต้องการ - ความคาดหวัง อันใกล้ ในแง่มุมของ ขนาดธุรกิจ, รายได้ - ทรพย์กรที่มีอยู่แล้ว และทรัพย์กรที่จำเป็นเพือบรรลุ Vision 2. การทำโครงสร้างของรูปแบบธุรกิจ (Business Model Fomulation) - กลยุทธ์ - Business Model - Action Plan 3. การทำ Feasibility Study - Financial Forecast - Basic Cash-Flow Forecast - KPI & Monitoring 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองกรค์ - Employee Engagement - Corporate Culture - Training & Executive Coaching **ถ้าทำเป็นภาษาอังกฤษจะได้งานเร็วและคล่องกว่า** มีประสบการณืจริงจากทั้งบริษัท startup และ บรืษัทมหาชน และจบ PhD ด้านการพัฒนาองกรค์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาแผนธุรกิจ เน้นปฎิบัติได้จริง พร้อม KPI ต่างๆ

  • 1. แจ้ง ปัญหา หรือ โอกาสในการพัฒนา ธุรกิจของลูกค้า
  • 2. ทางเรา ประเมิณ ปัญหา หรือ โอกาสตามข้อ 1
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1) ช่วยปรึกษาแพลนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ stage ของธุรกิจนั้น (business life cycle) 2) คืด operation plan ที่สามารถดำเนินการได้จริง 3) ทำ market research เพื่อให้ลูกค้าวาง แพลนธุรกิจ และแนวคิดได้ถูกต้อง 4) Financial Feasibility 5) Online Strategies 6) Organization Development 7) สร้าง Growth Plan อย่างยั่งยืน เริ่มต้น 25,000 เป็นต้นไป

ฟรีแลนซ์
Narachai

จบ PhD. ด้านการพัฒนาองกรค์ และปริญญาโทด้าน การจัดการการค้าปลีกระหว่างประเทศมาจากประเทศเนเธอแลนด์ มีประสบการณ์การทำงาน ทั้งกับบริษัทมหาชนและ start-up ต่างๆชั้นนำของประเทศ

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน