กรอกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลและกรอกข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ กรอกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. ฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
  • 2. ดำเนินงาน
แพ็กเกจ
กรอกข้อมูลแบบสอบถามไม่เกิน 400 ชุด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งาน SPSS ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุตัวแปร

กรอกแบบสอบถามไม่เกิน 1000 ชุด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งาน SPSS ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุตัวแปร

ประมวลผลด้วยโปรแกรม spss
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งาน SPSS ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว+การตั้งค่าตัวแปร+output

ฟรีแลนซ์
Napatn

งานกรอกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน