แก้ไขการเขียนแหล่งอ้างอิง/ บรรณานุกรม

- "แก้ไข" การเขียนอ้างอิง สำหรับวิทยานิพนธ์/งานเขียน/รายงาน/บทความ/วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - "เขียน" อ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยหรือ APA/MLA/IEEE/Chicago style และอื่นๆ จากข้อมูลที่คุณมี - ทั้งบรรณานุกรมท้ายเล่ม และแหล่งอ้างอิงในเนื้อหา - หากต้องการให้จัดหน้าด้วย สามารถทำได้ค่ะ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ แก้ไขการเขียนแหล่งอ้างอิง/ บรรณานุกรม
  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน รูปแบบที่ต้องการ(ชื่อสถาบัน) ส่งไฟล์ให้ฟรีแลนซ์ประเมินราคา
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แก้ไขบรรณานุกรม
แก้ไขบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบ ชื่อละ 10-15บาท (หน้าละ100-150)
เขียนบรรณานุกรม
เขียนหรือแก้ไขบรรณานุกรมจากข้อมูลที่มีอยู่บางส่วนให้ถูกต้องตามรูปแบบ ชื่อละ 15-25 บาท (หน้าละ150-250)
แก้ไขหรือเขียนบรรณษนุกรม และแก้ไขหรือเขียนการอ้างอิงในเล่ม
เขียนหรือแก้ไขบรรณานุกรม พร้อมแก้ไขอ้างอิงในเล่มให้ถูกต้อง (นับหน้าบรรณานุกรม หน้าละ 300-400บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
2 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
-
-
-
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
รองรับภาษาอังกฤษ
ราคา
฿ 300
฿ 500
฿ 800
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Napaspayom
Napaspayom

กำลังเรียนโทที่ไทยค่ะ มีประสบการณ์และถนัดในการแก้ไข จัดหน้า เขียนreferences และเขียนงานทั้งระดับตรีโท ทั้งภาษาไทยและอังกฤษค่ะ

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน