แปลเอกสาร ENG-THAI , THAI-ENG ทุกประเภท

รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย ENG-THAI และ THAI-ENG เอกสารธุรกิจ จดหมาย บทวิเคราะห์ ข่าวสาร บทความ งานวิจัย บล็อก เว็บไซต์ เรื่องสั้น เอกสารสมัครเรียน เอกสารสมัครงาน ฯลฯ เชี่ยวชาญ เอกสารเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ รับประกันโดย ปริญญาตรีและโท จาก 3 มหาวิทยาลัย Top โลก ด้าน Business ใน อเมริกา ยุโรป และ เอเชีย:
London Business School USC Marshall School of Business (University of Southern California) Fudan School of Management (Fudan University) ——————————————————— Translation Service: ENG-THAI , THAI-ENG Business Documents, Letters, Research, News Articles, Journals, Academic Papers, Blogposts, Website, Short stories, College Applications, CV, Resumes Specializes in business, management, marketing, economics, finance, banking, international trade สามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยค่ะ งานด่วน งานเร่ง สามารถแจ้งได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร ENG-THAI , THAI-ENG ทุกประเภท

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ระยะเวลาในการทำงาน และ ราคาชิ้นงาน
  • 2. ลูกค้าตกลงรายละเอียด และ ชำระเงิน
แพ็กเกจ
แปล ENG-TH เอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แปลเอกสารทั่วไป บทความ บล็อก ข่าวสารทั่วไป เอกสารสมัครงาน เอกสารสมัครเรียน - แปลภาษา อังกฤษ > ไทย - ระยะเวลาการทำงาน ข้ึนอยู่กับ ระดับงาน และ คิวงานของทางฟรีแลนซ์ - ลูกค้า สามารถส่งตัวอย่างงาน เพื่อประเมินราคา และ ระยะเวลาได้ ก่อนตกลงว่าจ้างได้ค่ะ - ราคาเริ่มต้น หน้าละ 250 บาท แต่หากมีจำนวนหลายหน้า ราคาอาจต่ำกว่า 250 บาทได้ค่ะ - ฟรีแลนซ์ ยินดี แก้ไขงาน ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่พึงพอใจในผลงานที่ได้รับค่ะ - ฟรีแลนซ์ จะส่งมอบงาน ในสกุลไฟล์ .docx หรือ .pdf ค่ะ

แปล ENG-TH เอกสารธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แปลเอกสารเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ - แปลภาษา อังกฤษ > ไทย - ระยะเวลาการทำงาน ข้ึนอยู่กับ ระดับงาน และ คิวงานของทางฟรีแลนซ์ - ลูกค้า สามารถส่งตัวอย่างงาน เพื่อประเมินราคา และ ระยะเวลาได้ ก่อนตกลงว่าจ้างได้ค่ะ - ราคาเริ่มต้น หน้าละ 300 บาท แต่หากมีจำนวนหลายหน้า ราคาอาจต่ำกว่า 300 บาทได้ค่ะ - ฟรีแลนซ์ ยินดี แก้ไขงาน ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่พึงพอใจในผลงานที่ได้รับค่ะ - ฟรีแลนซ์ จะส่งมอบงาน ในสกุลไฟล์ .docx หรือ .pdf ค่ะ

แปล TH-ENG เอกสารทุกประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แปลเอกสารทั่วไป และ เอกสารธุรกิจ - แปลภาษา ไทย > อังกฤษ - ระยะเวลาการทำงาน ข้ึนอยู่กับ ระดับงาน และ คิวงานของทางฟรีแลนซ์ - ลูกค้า สามารถส่งตัวอย่างงาน เพื่อประเมินราคา และ ระยะเวลาได้ ก่อนตกลงว่าจ้างได้ค่ะ - ราคาเริ่มต้น หน้าละ 380 บาท แต่หากมีจำนวนหลายหน้า ราคาอาจต่ำกว่า 380 บาทได้ค่ะ - ฟรีแลนซ์ ยินดี แก้ไขงาน ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่พึงพอใจในผลงานที่ได้รับค่ะ - ฟรีแลนซ์ จะส่งมอบงาน ในสกุลไฟล์ .docx หรือ .pdf ค่ะ

ฟรีแลนซ์
บุศราพร

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ภาษา ไทย-อังกฤษ โดยผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต มากว่า 3 ทวีปทั่วโลก ปริญญาเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก ในประเทศอเมริกา อังกฤษ และ จีน มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน