รับโค้ชแก้ไข "ปัญหาปมชีวิต" ด้านครอบครัว การงาน และการเงิน (Life Coaching)

ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว การทำงาน หรือการเงิน เกิดมาจากเหตุการณ์บางอย่างในอดีต ที่เราให้ความหมายที่อาจจะไม่ตรงกับความจริง การโค้ชคือการกลับไปทำความเข้าใจกับปัญหานั้นและให้ความหมายใหม่ และคลายห่วงโซ่พันธนาการนั้นให้หลุดออกไปจากจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นส่วนที่มีพลังมากที่สุดในการกำหนดชีวิตของเรา เมื่อนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณต้องการ โดยมีโค้ชเป็นผู้นำไป ขวัญเรียนจบด้าน NLP (Neuro-linguistic programming) และได้รับการ Certified ผ่านการสอบเป็นโค้ชนักบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก NLP University Academy Global Training and Consulting Community Leading Performance Thailand และอีกหลักสูตรคือ นักสะกดจิตบำบัด -Hypnosis ประสบการณ์การ Coach มากกว่า 80 เคส ในกลุ่มคนทั่วไปเช่น พนังงานประจำ, ข้าราชการ, แม่บ้าน, เจ้าของกิจการ และกลุ่มงานช่วยเหลือสังคม เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ ที่มีความเครียด ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานี บ้านพักฉุกเฉินหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี จ.นครปฐม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับโค้ชแก้ไข "ปัญหาปมชีวิต" ด้านครอบครัว การงาน และการเงิน (Life Coaching)

  • 1. ลูกค้าแจ้งปัญหาที่ต้องการจะโค้ช
  • 2. โค้ชเสนอราคา และนัดวันที่จะโค้ชทางออนไลน์
แพ็กเกจ
โค้ช 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องน้ันใหม่ ส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น 2. เข้าใจคู่กรณีของเหตุการณ์น้ันและสามารถให้อภัยตัวเองและเขาได้ 3. เห็นเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน มีความสุขขึ้น

โค้ช 3 ชั่วโมง (Full Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องน้ันใหม่ ส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น 2. เข้าใจคู่กรณีของเหตุการณ์น้ันและสามารถให้อภัยตัวเองและเขาได้ 3. เห็นเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน มีความสุขขึ้น 4. เครียร์ความรู้สึกในเหตุการณ์ที่ไม่ดีออก เมื่อเจอเหตุการณ์คล้ายกันจะควบคุณตัวเองได้ดีขึ้น 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่กรณี ซึ่งอาจจะเป็นพ่อ แม่ ครู หรือเพื่อนร่วมงาน หรือเข้าไปรับบทเรียนในเหตุการณ์น้ันๆ เพื่อคลายปมในอารมณ์นั้นทั้งหมดด้วยวิธีการโค้ช

ฟรีแลนซ์
นันท์ณภัส

สวัสดีค่ะ ชื่อ ขวัญ เรียนด้าน NLP จบและได้รับการ Certified เป็นโค้ชนักบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก NLP University Academy Global ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์ และปัญหาไม่ว่าจะเรื่องงาน ครอบครัว การเงิน สุขภาพ ที่บางคร้ังหาทางออกไม่ได้ การโค้ชเป็นการไปทำความเข้าใจใหม่ในเหตุการณ์ในอดีตและสร้างเป้าหมายใหม่

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน