Data management on Excel

1. การจัดการ Database ที่ยุ่งเหยิงให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย 2. เปลี่ยนการทำงานซ้ำๆ ซากๆ ที่น่าเบื่อให้เหลือเพียงไม่กี่ขั้นตอน 3. การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางและกราฟ 4. วาง Process ให้ข้อมูลทำงานด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Data management on Excel

  • 1. สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการส่งข้อมูลที่ต้องการให้ manage
  • 2. ส่งมอบงานครั้งที่ 1 ทดสอบการใช้งานและรับ feedback ปรับตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
แพ็กเกจ
Report + ฟอร์มใบสมัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

นำข้อมูลที่กรอกผ่านฟอร์มออนไลน์ มาทำใบสมัคร และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคระห์ในรูปแบบต่างๆ **เวลาในการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

Report
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การนำข้อมูลมาทำ Report รายวัน รายอาทิตย์ หรือรายเดือน ให้สามารถขึ้นได้อัตโนมัติ **เวลาในการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ฟอร์มใบสมัครอนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เปลี่ยนข้อมูลจากการกรอก Google form ให้เป็นใบฟอร์มที่พร้อมปริ้นได้ภายในขั้นตอนเดียว

ฟรีแลนซ์
Nannalin

มีความถนัดทางด้านการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ เขียนสูตรให้ data ขึ้นอัตโนมัติใน field ที่ต้องการ ทำให้การทำงานของผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน