รับพิมพ์รายงาน พิมพ์แผ่นพับ ผ้าป่า และนามบัตร

รับงานพิมพ์ด่วนและไม่ด่วน แบบข้อความหรือแทรกภาพบ้างส่งงานแบบ A4 ทำเย็บเล่ม หรือแบบแผ่นพับ ตามการตกลง คุณสามารถส่งเนื้อหาข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หรือบอกวัตถุประสงค์ในการพิมพ์เนื้อหานั้นเพื่อกิจกรรมใด นัดวันรับงานที่ชัดเจน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมควรบอกล่วงหน้าก่อน 48 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์รายงาน พิมพ์แผ่นพับ ผ้าป่า และนามบัตร

  • 1. ลงชื่อและความต้องการในการให้รับพิมพ์งานแบบใดพร้อมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหน้างานนั้นๆ
  • 2. ตกลงราคา, ตกลงนัดส่งงานที่แน่นอน และคุยเนื้อหาเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
พิมพ์รายงานทั่วไป หรือหนังสือต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 ข้อความธรรมดา หน้าละ5บาท 2 ข้อความภาพแทรกร่วมด้วย หน้าละ 8 บาท 3 ข้อความตารางแทรกด้วย หน้าละ 8บาท 4 มีทั้งข้อความ ธรรมดา ภาพ และตาราง หน้า ละ 13บาท 5 จะได้รับไฟล์ข้อมูลเป็นแบบ pdf เพื่อปริ้นเอง หรือ ทำเป็นเล่มงานมีปก(ราคาปกต่างหาก)ตามตกลง หากส่งไฟล์ข้อมูลจำเป็นต้องส่งทางgmail 6 จำกัดเล่มงานต้องไม่เกิน 30 หน้า

นามบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าเลือกลวดลายที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์

พิมพ์แผ่นพับ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้า สามารถเลือกแบบ สองหรือสามพับ ..ลายตามวัตถุประสงค์ ตกลงราคาตามความยากง่าย แผ่นสี

ฟรีแลนซ์
We

แม่บ้านที่ชอบทำงานในออนไลน์ มีเวลาว่างในการทำงาน รับงานพิมพ์งานทำเอกสารได้เต็มเวลา จนงานสำเร็จตามเป้าหมายและตามช่วงเวลานัดส่ง

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน