บริการพิมพ์งาน word ,excel ,powerpoint ทำรายงาน งานนำเสนอ จัดรูปเล่ม คีย์ข้อมูล และบริการอื่นๆ

สามารถหาข้อมูล พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย พิมพ์จากหนังสือ หรือจากไฟล์ pdf. ตามที่ต้องการ พิมพ์ได้ ทั้ง Word, Excel, PowerPoint อื่นๆ รับพิมพ์ทั้ง ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ (ทำสไลด์ ,ตารางข้อมูล, สร้างกราฟ, ผูกสูตร, คีย์ข้อมูลต่างๆ ไม่รวมการเขียนโปรแกรม R,QGIS)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการพิมพ์งาน word ,excel ,powerpoint ทำรายงาน งานนำเสนอ จัดรูปเล่ม คีย์ข้อมูล และบริการอื่นๆ

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. แจ้งวัน เวลารับงาน
แพ็กเกจ
Microsoft Word (พิมพ์งานต่างๆ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.พิมพ์เอกสาร ไฟล์ Word (จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ หนังสือ) - ภาษาไทยแผ่นละ 10 บาท ภาษาอังกฤษแผ่นละ 15 บาท - มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน 2.หาข้อมูล ทำรายงาน วิจัย reference วิทยานิพนธ์ ไฟล์ Word - หาข้อมูล รายงาน ราคา 200 บาท up (ตามเนื้องาน) - วิจัย วิทยานิพนธ์ หา reference จากงานวิจัย ราคา 1000 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) - จัดรูปเล่ม จัดไฟล์หน้าต่าง ๆ ราคา 100 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) ได้ทั้งไฟล์ word และ pdf สามารถปริ้นเข้าเล่มได้ ส่งปณ EMS ราคาตามตกลง *หากมีข้อผิดพลาดแก้ไขให้ฟรี*

Microsoft Power Point (หาข้อมูล ออกแบบ Slide)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับออกแบบ Slide power point (present ยังไงให้ดูน่าสนใจ) - ทำ Power Point มีข้อมูลมาให้ » 200 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) - ทำ Power Point พร้อมหาข้อมูล » 300 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) - ได้ทั้งไฟล์ power point และ pdf - ราคาตามตกลงต้องดูเนื้องานก่อน *ส่งงานให้ตรวจสอบก่อนเสมอ หากมีข้อผิดพลาดแก้ไขให้ฟรี* งานด่วนต้องแจ้งจะได้รับภายใน 1 วัน

Microsoft Excel (คีย์ข้อมูล ,สร้างกราฟ ,สูตร)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์จำนวน 1-5 หน้า - สกุลไฟล์ที่จะได้รับคือ .PDF, .XLXS - คีย์ข้อมูล, ทำตาราง สร้างกราฟ 1-5 กราฟ - สร้างสูตรที่มีความซับซ้อนหรือสูตรขั้นสูงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง - แบบฟอร์มที่มีการผูกสูตรจากฐานข้อมูล จำนวนการแก้ไข : 1-5 ครั้งหรือจนกว่าทางลูกค้าจะพึงพอใจ ระยะเวลในการทำงาน 1-3 วัน

ฟรีแลนซ์
Sornsawan

สามารถจัดทำ แก้ไข บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบมาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่างๆ และทำงานเกี่ยวกับ Microsoft office

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน