แปลเอกสารทางกฎหมายและเอกสารทางการแพทย์ TH-ENG/ENG-TH โดยทนายความ จบโทจากอังกฤษ และนศ.แพทย์

รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารสัญญา ข้อบังคับบริษัท หรือเอกสารราชการ และเอกสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากผู้แปลเป็นทนายความ และนักศึกษาแพทย์ และรับแปลเอกสารทั่วไปด้วยเช่นกัน แปลเอกสารไทย-อังกฤษ เริ่มต้นราคาหน้า(A4) ละ 500 บาท แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย เริ่มต้นราคาหน้า(A4) ละ 500 บาท ทั้งนี้ อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความยากง่ายของงาน สามารถส่งงานมาให้ประเมินราคาก่อนได้ ไม่จ้างไม่เป็นไรค่ะ :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารทางกฎหมายและเอกสารทางการแพทย์ TH-ENG/ENG-TH โดยทนายความ จบโทจากอังกฤษ และนศ.แพทย์

  • 1. ประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและจ่ายมัดจำ 50% ของราคาที่ตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่ถูกต้อง ภาษาสละสลวย และการใช้ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง

ฟรีแลนซ์
Surangkana

คะแนน IELTS 8.0 (สอบครั้งเดียว) จบปริญญาตรีจากนิติศาสตร์ จุฬาฯ จบ LL M จาก University College London (UCL) ประสบการณ์การทำงานเป็นทนายความ 2 ปี ประสบการณ์การทำงานเป็น Cabin crew สายการบิน Qatar Airways 1 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน