ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (นามบัตร - โบรชัวร์ - หนังสือ)

ออกแบบและจัดอาร์ตเวิร์ค เตรียมไฟล์ เพื่อจัดพิมพ์ งานประเภท โบรชัวร์ แผ่นพับ นามบัตร หนังสือ ประเภทอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (นามบัตร - โบรชัวร์ - หนังสือ)

  • 1. คุยรายละเอียด รูปแบบ ขนาด ลักษณะงาน ที่ทางลูกค้าต้องการ
  • 2. ประเภทงานใบปลิว โบรชัวร์ งาน1หน้าและ2หน้า จะออกแบบและส่งให้ลูกค้าตรวจสอบแบบและคอนเฟิร์ม
แพ็กเกจ
นามบัตรหน้า-หลัง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์พร้อมพิมพ์ ในรูปแบบ PDF และ JPG

โบร์ชัวร์ A5 หน้า-หลัง เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขนาด A5 เริ่มต้น 1000 บาท **ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูลเอง ไม่มีการคิด content** ไฟล์พร้อมพิมพ์ ในรูปแบบ PDF และ JPG

หนังสือ 8 - 20 หน้า เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

หนังสือ A5 เริ่มต้น 1500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย) **ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูลเอง ไม่มีการคิด content** ไฟล์พร้อมพิมพ์ ในรูปแบบ PDF และ JPG

ฟรีแลนซ์
Nattaya

ปริญญาตรี สาขากราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา ประสบการณ์ทำงานสิ่งพิมพ์ 3 ปี

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน