รับพิสูจน์อักษรภาษาไทยและอังกฤษ Proofreading service (TH & ENG)

รับพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ตรวจการสะกดคำ การเรียงรูปประโยค การใช้คำศัพท์เพื่อให้เข้ากับบริบท - ตรวจทาน Grammar ในงานเขียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น - รับตรวจเช็กและแก้ไข หรือตรวจเช็กเพียงอย่างเดียวตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หากคิวงานว่างสามารถเร่งงานได้ค่ะ ฟรีแลนซ์เรียนจบจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล มีความคุ้นเคยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหลากหลายด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทยและอังกฤษ Proofreading service (TH & ENG)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน เช่น ประเภทงาน วันที่ผู้ว่าจ้างต้องการงาน ราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์เริ่มทำงานและตรวจทานก่อนส่งให้ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ตรวจพิสูจน์อักษรภาษาไทย หน้าละ 10 บาท / ขั้นต่ำ 250 บาท - ตรวจพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ หน้าละ 20 บาท / ขั้นต่ำ 250 บาท - 1 หน้า = 1 A4 หรือ 500 คำ ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนงานค่ะ

ฟรีแลนซ์
Nalatpohn

จบการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทลัยมหิดล มีความสนใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง ภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ Graduated from Mahidol University International College (Biological Science) Interested in science, history, politics, languages, culture, etc.

07/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
37 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน