IT SUPPORT FOR SME

====คุยรายละเอียด===== ====หาแนวทางแก้ไข และ เสนอราคาตามขอบเขตของงาน===== =====ว่าจ้างและนัดวันเวลาปฏิบัติงาน ============= =====ส่ง Report และแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต===== =====จบงานส่งงาน========

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ว่าจ้างเป็นรายครั้งหรือตามตกลง ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network Secureity Computer Server , Desktop, Notebook , VPN Firewall, Internet Access

ฟรีแลนซ์
นิรณัย
นิรณัย

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ติดตั้งเดินสาย LAN CCTV ระบบโทรศัพท์

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน