(SEO) เขียนบทความภาษาไทย มีหลักการ SEO พร้อมแพ็กเกจ infographic ขนาด 663x2000 px

เขียนบทความภาษาไทยตามหลักการ SEO แบบ Keyword Theory & Research ซึ่งนักเขียนจบภาษาไทยโดยตรง มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม รับเขียนบทความหรือแปลลงในเว็บไซต์ มีประสบการณ์การเขียนบทความลงในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังเสริมความรู้โดยเรียนออนไลน์หลักสูตร Google SEO Fundamentals ที่ประยุกต์ใช้ในการเขียนเพื่อได้ SEO *ไม่รับเว็บพนันและสื่อลามก* พิเศษ! เพิ่มแพ็กเกจ Infographic ลูกค้าจะได้ทั้งบทความและกราฟิกใส่ลงเว็บไซต์ เพื่อได้ SEO (แพ็กเกจนี้ไม่เพิ่มระยะเวลาทำงาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ (SEO) เขียนบทความภาษาไทย มีหลักการ SEO พร้อมแพ็กเกจ infographic ขนาด 663x2000 px

  • 1. รับแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ keyword วัตถุประสงค์ของบทความ เว็บไซต์ที่ลง และรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ
  • 2. หากเลือกเพิ่มแพ็กเกจ graphic รับแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ logo, color code, size(px), font และรายละเอียดจำเป็นอื่น ๆ
แพ็กเกจ
(SEO) เขียนบทความภาษาไทย มีหลักการ SEO
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับเขียนบทความขนาดความยาวไม่เกิน 500 คำ ส่งงานเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่ตกลงกัน (.doc .pdf. หรือตามตกลง)

(SEO) เขียนบทความภาษาไทย มีหลักการ SEO + infographic
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนบทความภาษาไทยหรือแปล มีหลักการ SEO ซึ่งนักเขียนจบภาษาไทยโดยตรง มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม รับเขียนบทความขนาดความยาวไม่เกิน 500 คำ และ infographic ขนาด 663x2000 px มีฟอนต์ให้เลือก 6 แบบ (แพ็กเกจนี้ไม่เพิ่มระยะเวลาทำงาน) ส่งงานเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่ตกลงกัน (.doc .pdf .png .jpg หรือตามตกลง)

(SEO) เขียนบทความภาษาไทย มีหลักการ SEO + Social Media
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนบทความภาษาไทยหรือแปล มีหลักการ SEO ซึ่งนักเขียนจบภาษาไทยโดยตรง มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม รับเขียนบทความขนาดความยาวไม่เกิน 500 คำ และ graphic ขนาด 1200x628 px หรือ 1080x1080 px หรือ 1080x1920 px มีฟอนต์ให้เลือก 6 แบบ (แพ็กเกจนี้ไม่เพิ่มระยะเวลาทำงาน) ส่งงานเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่ตกลงกัน (.doc .pdf .png .jpg หรือตามตกลง)

ฟรีแลนซ์
NADIYA

จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยมากมาย

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน