รับพิมพ์งานเอกสาร และกรอกข้อมูล Word Excel PowerPoint /TH-EN

- พิมพ์จากงานเขียนหนังสือ พิมพ์จากภาพถ่าย ตามความต้องการ - พิมพ์ได้ทั้ง Word, Excel, PowerPoint อื่น ๆ - หากมีสูตรคณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ระบุรายละเอียดของ Font ให้ชัดเจน - พิมพ์เฉพาะภาษา TH - EN - ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งงานให้ลูกค้า (หากเกิดความผิดพลาด ยินดีแก้ไขฟรี) - สามารถสั่งได้ว่าต้องการให้ปริ้นเป็นเอกสารหรือ write แผ่น CD ส่งให้ผ่าน EMS/Kerry (คิดค่าใช้จ่ายตามจริง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสาร และกรอกข้อมูล Word Excel PowerPoint /TH-EN

  • 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
  • 2. ตกลงราคา และกำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานผ่าน Microsoft Word , Powerpoint , Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคาเริ่มต้น 250 บาท - ภาษาไทย และอังกฤษเท่านั้น - พิมงานผ่าน Microsoft Word ไม่เกิน 15 หน้า - พิมพ์งานผ่าน Microsoft Powerpoint ไม่เกิน 10 หน้า - พิมพ์งานผ่าน Microsoft Excel ไม่เกิน 10 หน้า - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx , .pptx , .xlsx หรือ .PDF - แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง แต่หากเกิดข้อผิดพลาดจากผู้พิมพ์สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ฟรีแลนซ์
แวนาเดียร์

ชื่อเล่นนาเดียร์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสามารถพิมพ์งาน ทำเว็บไซต์ เป็นคนตั้งใจทำงาน ทำงานได้เร็วค่ะ

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน