รับพัฒนา API Service สำหรับแอพพลิเคชั่น , เว็บไซต์, Iot

รับพัฒนา API Service สำหรับแอพพลิเคชั่น,เว็บไซต์,IOT ด้วย NodeJS เชื่อมกับ service อื่นๆ AWS service, Google Service, GCP, Authentication, Social Login, OpenID, JWT, Oauth2, ... Line bot,Facebook Bot, Telegram Payment with Bank Payment with Third party (*Omise) Email, SMS, Notification Service DB Mysql PostgresSQL, MongoDB, Firebase, Redis, InfluxDB Message Queue, Kafka, ElasticSearch, Graylog

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา API Service สำหรับแอพพลิเคชั่น , เว็บไซต์, Iot

  • 1. พูดคุยความต้องการ เสนอ Solution ที่เหมาะสม
  • 2. ออกแบบและกำหนด spec ของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Source Code, API Documentation

ฟรีแลนซ์
Teepakorn

Backend Developer , รับพัฒนา API สำหรับงานทุกประเภทด้วย NodeJS เชื่อมกับฐานข้อมูล MongoDB, Mysql(ตระกลู SQL, Firebase, Redis) เชื่อมต่อกับ service AWS (S3, Step function, Lambda, API Gateways) เชื่อมต่อกับ service SMS, Mail Service หรืออื่นๆตามความต้องการของระบบ

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน