พัฒนา Business application สำหรับใช้ในองค์กร ด้วย AppSheet

รับทำ Business application สำหรับใช้ในองค์กร ด้วย AppSheet ด้วยประสบการณ์การทำงานด้าน Business analyst ทำให้เราเข้าใจ Business process ที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของบริษัทต่าง ๆ ได้ดี Solution นี้เหมาะกับ ธุรกิจ หรือองค์กรขนาดเล็กที่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ลดข้อผิดพลาด และลดงานซ้ำซ้อน ด้วย Business application ที่สามารถใช้ผ่าน Desktop และ Mobile device เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทำ Application ของโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อใช้อัพเดตงานของแผนกแม่บ้าน กับแผนกต้อนรับ ผ่าน internet และ cloud database รองรับการจัดทำ report ทั้งนี้ตัวฟรีแลนซ์ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ จึงมั่นใจได้ว่าจะสร้าง ส่งมอบผลงานให้ระสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี และสร้างประสิทธิภาพต่อธุรกิจได้จริง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรดักซ์ ก่อนตัดสินใจจ้างงาน ดูตัวอย่างกรณีศึกษา Business process ของธุรกิจโรงแรม ,คาร์แคร์และอื่น ๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bPfHbiAJj2b_B8tU3vLRgl3GUIRIBh-e?usp=sharing ตัวอย่าง Application ของเรา https://www.appsheet.com/portfolio/1779670

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Business application สำหรับใช้ในองค์กร ด้วย AppSheet

  • 1. 1. รับจุดประสงค์ของลูกค้า และขอบเขตเขตงานเบื้องต้น
  • 2. 2. พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อความเข้าใจตรงกันให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ออกแบบ และพัฒนา Business application ด้วย AppSheet ลูกค้าจะได้รับไฟล์ AppSheet program พร้อม google sheet (online database) ที่ออกแบบ View ตามอัตลักษณ์ขององค์กร(CI) แล้ว สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ 10 คน, สร้างจัดตั้ง Role ได้ตามความเหมาะสม, รองรับการแสดงผลแบบ responsive, push notification(mobile ) และใช้งานแบบ progressive web app * สามารถแก้ไขปรับ สี และโลโก้บริษัทได้ 1-2 ครั้ง * กรณีที่ต้องการให้จัดการอบรมการใช้งาน (คิดเป็นวัน วันละ 1,500 บาท รวมเอกสารประกอบการอบรมแล้ว)

ฟรีแลนซ์
Apirat

มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลกับองค์กรข้ามชาติ (Oxfam Thailand) เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การให้คำปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ Tableau รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน