รับเขียนเอกสารความต้องการเชิงระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ (Software Requirement Spec. & User Manual)

เอกสารความต้องการเชิงระบบ และเชิงเทคนิค ( Business Requirement , Software Requirement Specification) คือ เอกสารที่กำหนดขอบเขต และบอกแนวทางการทำงานในการพัฒนาระบบ โดยภายในเอกสารประกอบไปด้วย - บทนำ - เนื้อหาความต้องการเชิงระบบ(Requirement) - แผนผังโครงสร้างเชิงระบบเช่น (แผนผังการทำงานแบบมีลำดับ (Sequence diagram), แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart), แผนผังแสดงโครงสร้างของฐานข้อมูล (ER diagram), แผนผังระบบ (Sitemap), แผนผังแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Usecase diagram) - อื่นๆ นอกจากนี้ทางเรายังรับทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และดูแลรักษาระบบ (User/Admin Manual) ในเอกสารจะประกอบไปด้วย - ขั้นตอนการทำงานของระบบ ไล่ลำดับตาม feature ต่างๆ - วิธีการแก้ปัญหาเมื่อระบบขัดข้อง - ข้อมูลติดต่อทีม support นำส่งงานเป็น ไฟล์ Microsoft Word และ PDF อย่างละ 1 ชิ้น การันตีด้วยประสบการณ์การทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ (System analyst ) ตัวอย่างผลงาน : https://drive.google.com/drive/folders/1c1KVxBdBRVB-J-3yJA2_fs4JEB6Nuep0?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนเอกสารความต้องการเชิงระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ (Software Requirement Spec. & User Manual)

  • 1. รับจุดประสงค์(Objective Point) ของลูกค้า และขอบเขตเขตงานเบื้องต้น
  • 2. พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อความเข้าใจตรงกันให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน
แพ็กเกจ
จัดทำเอกสารความต้องการเชิงระบบ (Business Requirement Specification)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- รวบรวม Requirements ที่ได้จากลูกค้า ไฟล์ Word, Excel, ไฟล์เสียง ทำสรุปเป็นไฟล์ word, excel - จัดทำเอกสารความต้องการเชิงระบบ (Business Requirement Specification) ประกอบด้วย flowchart, sitemap, use case diagram, และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

จัดทำเอกสารความต้องการเชิงเทคนิค (Software Requirement Specification)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- แปลงความต้องการเชิงระบบ (Business Requirement Specification) เป็นเอกสารความต้องการเชิงเทคนิค (Software Requirement Specification) -จัดทำเอกสาร ประกอบด้วย ER diagram, Sequence Diagram, และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

จัดทำคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบและลูกค้า (Admin Manual/ User Manual)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- เอกสารจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนการทำงานของระบบ และภาพประกอบ (Screenshot) -ไฟล์นำเสนอ ในกรณีสาธิตระบบ (Demo), ทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

ฟรีแลนซ์
Apirat

มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลกับองค์กรข้ามชาติ (Oxfam Thailand) เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การให้คำปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ Tableau รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน