รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ, งานวิจัย และโครงการ

รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ Visualization โดยใช้โปรแกรม R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ Tableau โดยจะส่งมอบงานเป็นไฟล์ตามที่ตกลงกัน (Excel, PDF, Word, Power point) ในราคาเริ่มต้น 1,000 บาทเท่านั้น เพียงผู้ว่าจ้างติดต่อสอบถาม และส่งตัวอย่างไฟล์ที่ต้องการให้วิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์ Excel, .csv และ .txt เราจะทำการประเมินราคาและแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ธุรกิจยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอทางเราจะให้คำแนะนำสำหรับการเก็บและรวบรวมข้อมูลฟรี! ตัวอย่างงานที่เคยทำ https://drive.google.com/drive/folders/1J1VqGBtwCkdoGbv9MKbePiYPDykuRsjv?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ, งานวิจัย และโครงการ

  • 1. รับจุดประสงค์(Objective Point) ของลูกค้า และขอบเขตเขตงานเบื้องต้น
  • 2. พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อความเข้าใจตรงกันให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. Insight data จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel, .csv และ .txt 2. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization + cleansing data
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ แม่นยำเพิ่มขึ้น(หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ cleansing data) 2. Insight data จากการวิเคาระห์ข้อมูลในรูปแแบบไฟล์ excel, .csv และ .txt 3. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization + cleansing data + presentation slide
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ แม่นยำเพิ่มขึ้น(หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ cleansing data) 2. Insight data จากการวิเคาระห์ข้อมูลในรูปแแบบไฟล์ excel, .csv และ .txt 3. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik 4. Presentation slide (หากลูกค้ามีความประสงค์) ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

ฟรีแลนซ์
Apirat

มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลกับองค์กรข้ามชาติ (Oxfam Thailand) เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การให้คำปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ Tableau รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน