รับแปลภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน และมาเลย์

รับแปลเอกสาร สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ หนังสือหรือรูปเล่มรายงาน แปลไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย หรือเป็นอาหรับ จีน และมาเลย์ ผู้แปลทำงานกับโปรแกรม Microsoft word และ Excel ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .doc, .pdf หรือ excel ลูกค้าสามารถแจ้งให้แก้งานหลังจากที่ลูกค้ารับงานไปแล้ว ภายใน 3 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน และมาเลย์

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการแปล เป็นรูปภาพหรือไฟล์ .pdf, .doc หรือไฟล์ Excel
  • 2. ผู้แปลจะทำการประเมินราคาและระยะเวลาในการแปล แล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
แปลภาษาจากข้อความ, ตัวอักษร ในประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย หรือเป็นอาหรับ จีน และมาเลย์ แปลจากข้อความ, ตัวอักษร ในประโยค ที่มีจำนวน 1-2 หน้า โดยลูกค้าส่งเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน

แปลภาษาจากเอกสารหรือแผ่นพับ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย หรือเป็นอาหรับ จีน และมาเลย์ แปลจากเอกสารหรือแผ่นพับ ที่มีจำนวน 2-5 หน้า โดยลูกค้าส่งเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน

แปลภาษาจากหนังสือหรือรูปเล่มรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย หรือเป็นอาหรับ จีน และมาเลย์ แปลจากหนังสือหรือรูปเล่มรายงาน ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 หน้า โดยลูกค้าส่งเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ระยะเวลาในการทำงาน 5-10 วัน

ฟรีแลนซ์
Ameera

ประวัติการศึกษา - บริหารการจัดการท่องเที่ยวและการบิน เคยทำงานไกด์ รับรองลูกค้าจากสนามบิน ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติ ประสบการณ์ทำงาน - ประสานงานต่างประเทศ คุยงานกับลูกค้าต่างชาติ แปลงาน แปลเอกสาร ความถนัด - สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ ทั้งการพูดอ่านและเขียนได้อย่างเข้าใจโดยง่ายทั้งสองฝ่าย

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน