รับพิมงานทุกชนิด ภาษาไทย / อังกฤษ

มีความชำนาญในการใช้ Microsoft officeไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ งานนำเสนอ งานคีย์ข้อมูล งานจัดรูปเล่มตามแบบฟอร์ม รวมถึงรับทำเล่มวิทยานิพนธ์, โครงงาน, บทความวิชาการ รายงาน หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ เพิ่ม สร้างแบบฟอร์ม หรืออื่นในไฟล์ pdf อีกทั้งการพิมพ์สมการด้วย mathtype งานนำเสนอด้วย canva หรือการออกแบบเกียรติบัตร โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้าได้เลย หากสนใจจ้าง สามารถติดต่อ และปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมงานทุกชนิด ภาษาไทย / อังกฤษ

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ตารางวันรับงาน และตกลงราคา
  • 2. สร้างใบเสนอราคา หลังจากผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเข้าสู่ระบบ ฟรีแลนซ์จะเริ่มงานทันที
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : จัดรูปแบบไม่เกิน 30 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียด: จัดรูปแบบ จัดหน้า จัดเนื้อหา หรือรูปแบบตามที่ลูกค้ากำหนด ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกรับไฟล์ได้ตามการใช้งานของลูกค้า โดยผลงานงานจะรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับจะเป็น .pdf ด้วย หรือไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ

แพ็กเกจ พิมพ์และจัดรูปแบบไม่เกิน 25 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เราสามารถพิมพ์งานได้จากไฟล์ pdf ไฟล์รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ รวมทั้งลายมือของลูกค้า โดยเราจะรวมการจัดรูปแบบพร้อมทั้งพิมพ์ไว้ในแพ็กเกจเดียวกัน ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกรับไฟล์ได้ตามการใช้งานของลูกค้า โดยผลงานงานจะรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับจะเป็น .pdf ด้วย หรือไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ

แพ็กเกจ : พิมพ์, จัดรูปแบบ, หาข้อมูล, ทำรายงาน ไม่เกิน 30 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพ็กเกจนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจัดรูปแบบหรือพิมพ์งานเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น วิทยานิพนธ์ โครงงาน หนังสือ หรืออื่นๆ หรือเรียกง่ายๆ เป็นการเหมาจ่ายนั่นเอง รวมหาข้อมูล บรรณานุกรม หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ระยะเวลาในการทำงาน 3-7 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง ลูกค้าสามารถเลือกรับไฟล์ได้ตามการใช้งานของลูกค้า โดยผลงานงานจะรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ฟรีแลนซ์
รุจา

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นครู 5 ปี ในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันลาออกมาเป็นแม่ฟลูไทม์ มีประสบการณ์มากมายในการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร พิมพ์งาน งานวิจัยต่างๆ ใบงานต่างๆ เป็นคนตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงาน

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน