Die cut / Retouch / Remove ภาพทุกชนิด เริ่มต้นที่รูปละ 25 บาท

รับบริการ Die cut / Retouch / Remove ตกแต่ง ภาพทุกประเภท เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดในทางธุรกิจ Website ตลอดจนการใช้งานบน Social Media ประเภทของงาน - งาน Die cut / Retouch / Remove วัตถุ สินค้า บุคคล ต่างๆ - แก้สี ตกแต่ง ปรับภาพ เพิ่มแสงเงา - ปรับภาพบุคคล ด้วยการ ลบสิว ปรับผิว แก้จุดด่างดำต่างๆ - ลบสิ่งของ วัตถุ ต่างๆ ออกจากภาพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาทต่อรูปเท่านั้น (ขั้นต่ำ 10 รูป)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Die cut / Retouch / Remove ภาพทุกชนิด เริ่มต้นที่รูปละ 25 บาท

  • 1. ส่งภาพที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ประเมินรายละเอียดงานพร้อมแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
Standard Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Die cut/Retouch/Remove สิ่งของ วัตถุ หรือสินค้าแบบทั่วไป รายละเอียดไม่มาก (25 บาทต่อรูป,ขั้นต่ำ 10 รูป) พร้อมนามสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ตามต้องการสามารถแก้งานได้ 3 ครั้งก่อนการส่ง Final

Sliver Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Die cut/Retouch/Remove สิ่งของ วัตถุ หรือสินค้าขั้นกลาง มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น แสงเงา แสงสะท้อน ร่องรอยต่างๆ (30 บาทต่อรูป,ขั้นต่ำ 10 รูป) พร้อมนามสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ตามต้องการสามารถแก้งานได้ 3 ครั้งก่อนการส่ง Final

Gold Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Die cut/Retouch/Remove สิ่งของ วัตถุ หรือสินค้าขั้นสูง มีรายละเอียดมาก เช่น เส้นผม หรือ วัตถุเล็กๆ (40 บาทต่อรูป,ขั้นต่ำ 10 รูป) พร้อมนามสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ตามต้องการสามารถแก้งานได้ 3 ครั้งก่อนการส่ง Final

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

ช่างภาพอิสระ รักการถ่ายภาพ รับงานถ่ายภาพทั่วไป งานอีเวนท์ งานแต่งงาน งานรับปริญญา มีทักษะการใช้โปรแกรมการแต่งภาพ Photoshop Lightroom ตลอดจนสามารถถ่ายวิดีโอ Footage B-Roll หรือ V-log เพื่อเป็นสื่อโปรโมทให้กับงานของคุณได้

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน