รับทำ Excel (สร้างสูตร, คีย์ข้อมูล, ประเมิณแนวโน้ม, ออกแบบตารางข้อมูล, ทำสรุป, กราฟ, ตารางงาน)

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ได้แก่ ประเมิณแนวโน้มในข้อมูลที่ได้รับ, การทำตารางข้อมูล, ออกแบบแบบฟอร์มสำหรับลงข้อมูล, การทำสรุปข้อมูลทั้งรูปแบบกราฟ และตัวเลข, ตารางงาน, และอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Excel (สร้างสูตร, คีย์ข้อมูล, ประเมิณแนวโน้ม, ออกแบบตารางข้อมูล, ทำสรุป, กราฟ, ตารางงาน)

  • 1. 1. ผู้ว่าจ้างชี้แจงรูปแบบที่ต้องการ, มีข้อมูลอะไร, ต้องการให้ทำอะไร และคาดหวังผลลัพธ์อย่างไร
  • 2. 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน
แพ็กเกจ
งานขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทำตาราง หรือกราฟ 1-5 กราฟ/ตาราง ขั้นพื้นฐาน หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร

งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทำตาราง, สรุปข้อมูล, คีย์ข้อมูล, ทำ Data visualization หรือต้องทำ Data Cleaning ก่อนเริ่มทำข้อมูล, การใช้สูตรขั้นสูงหรือซับซ้อนด้วยเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

งานพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทำตารางสรุปข้อมูลเชิงลึก, สร้างแบบฟอร์มเพื่อรองรับการคีย์ข้อมูลขนาดใหญ่และครอบคลุม, ประเมิณแนวโน้มการเติบโต, ปรับแก้/เสริมสูตรหรือข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม

ฟรีแลนซ์
Surachet

พนักงานบริษัท รับงาน Excel สร้างสูตร, ออกแบบการลงข้อมูล, ทำสรุปข้อมูลประเภทต่างๆ, ตารางงาน, เงินเดือน. เฉลี่ย 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่ต้องการครับ

01/2023
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน