รับเขียนโปรแกรม Desktop Application ด้วย Microsoft Access,Microsoft Excel กับ Excel VBA

รับทำแอปพลิเคชั่นบริหารธุรกิจทุกประเภท (Desktop Application Development) เราให้บริการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารธุรกิจทุกแผนกทุกประเภท (Desktop Applications) กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของเราจะยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า กระบวนการจัดทำเริ่มจากการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การนำแอปพลิเคชั่นไปใช้งาน รวมทั้งการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษาในระยะยาว โปรแกรมของเราประกอบด้วย หนึ่ง ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อนและการขัดแย้งของข้อมูลในองค์กร สอง แอปพลิเคชั่นที่จะทำให้ลูกค้าใช้ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูล (Read) สร้างข้อมูลใหม่ (Create) แก้ไขปรับปรุงข้อมูล (Update) และลบข้อมูล (Delete) รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูล (Search) กรองข้อมูล และจัดทำรายงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรม Desktop Application ด้วย Microsoft Access,Microsoft Excel กับ Excel VBA

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า และเก็บข้อมูล
  • 2. คิดราคา ตกลงราคา ส่งใบเสนอราคา ลูกค้าตกลง
แพ็กเกจ
รับทำ Desktop Application ด้วย Microsoft Access
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. ลูกค้าจะได้ไฟล์ .exe สำหรับติดตั้งใน 1 หรือหลายเครื่อง ในแบบ Stand-Alone 2. โปรแกรมสามารถใช้ได้ใน Windows 8, 8.1 และ Windows 10 3. สามารถออกแบบเอกสารไม่เกิน 5 ฟอร์ม และพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือ Word 4. มีระบบล็อคอิน/ล็อคเอ้าท์ 5. มีระบบ Back-End ที่สามารถดู เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ออกรายงานและพิมพ์ พร้อมฐานข้อมูลลูกค้า สินค้า ผู้จำหน่าย และพนักงาน 6. สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูล Excel 7. ฝึกอบรมผู้ใช้จนสามารถใช้งานได้ 8. รับประกันงาน แก้ไขจุดบกพร่องในโปรแกรมให้ฟรี ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากส่งมอบงาน

รับทำโปรแกรมจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel กับ Excel VBA
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1.ได้ไฟล์ Excel สำหรับใช้ 1 เครื่อง 2.ใช้ได้ในระบบปฎิบัติการ Windows 8, 8.1 และ 10 3.มีฐานข้อมูลที่มีตารางข้อมูลยอดขาย ยอดซื้อ สินค้าคงคลัง และตารางเกี่ยวข้องทุกตาราง 4.ทำการตัดสต็อกสินค้า ออกรายงานยอดขาย ยอดซื้อ สินค้าคงคลัง 5.สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF 6.มีระบบ Login/Logout จากระบบ 7.มีระบบ Back-End ที่ลูกค้าสามารถดู เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลลูกค้า สินค้า หมวดสินค้า และผู้จำหน่าย 8.ฝึกอบรบผู้ใช้จนสามารถใช้งานได้ 9.รับประกันงาน แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากตัวโปรแกรมให้ฟรี ในระยะเวลา 3 เดือน

ฟรีแลนซ์
Krit

ผมเป็น Freelance Programmer เชี่ยวชาญพัฒนา Desktop App ด้วย C# กับ Access และ SQL Server รับทำโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยราคาย่อมเยา รองรับทุกการใช้งานกับทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ที่มีทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน