รับออกแบบไลนสติกเกอรแบบแหวกแนวและแบบทั่วไป สิ่งที่คุณต้องการ อาจอยู่ในนี้

ออกแบบสติกเกอรไลนตามโจทย์ที่ผู้จ้างมอบให้ ถ่ายทอดผ่านมุมมองตามแบบฉบับของผู้รับจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบไลนสติกเกอรแบบแหวกแนวและแบบทั่วไป สิ่งที่คุณต้องการ อาจอยู่ในนี้

  • 1. รับฟังโจทย์ แนวคิด ทิศทาง ภาพลักษณ์ ที่ผู้จ้างต้องการ
  • 2. นำข้อมูลที่ได้มาแตกความคิดเป็นภาพพร้อมร่างโครงสร้าง เส้น สี ที่จะใช้ในแต่ละแบบ
แพ็กเกจ
ชุดละ 8 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล .PNG จำนวน 10 ไฟล(สติกเกอรไลน01ถึง08 และ main และ tab)

ชุดละ 16 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล .PNG จำนวน 18 ไฟล(สติกเกอรไลน01ถึง16 และ main และ tab)

ฟรีแลนซ์
Thitiwat

มีความชอบที่จะสร้างผลงานที่มาจากความคิดแปลงเป็นภาพที่เกิดความหมาย

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน