แปลภาษารัสเซีย | แปลงาน ภาษาไทย - รัสเซีย | แปลงาน ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย

แปลงาน ภาษารัสซีย - ไทย - รัสซีย | อังกฤษ - รัสเชีย - อังกฤษ สามารถแปลได้ทั้งงานทั่วไป งานเกี่ยวกับสินค้า งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมาย และงานเทคนิคเฉพาะทาง รวมไปถึงงานบทความ ท่องเที่ยว เว็บไซต์ งานวิจัย และงานวิชาการ *** สอบถามข้อมูลก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษารัสเซีย | แปลงาน ภาษาไทย - รัสเซีย | แปลงาน ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์งานที่จะแปลให้พิจารณาความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
แปลงาน ภาษาไทย - รัสเซีย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงาน ภาษาไทย - รัสเซีย สำหรับงานทั่วไป จำนวน 1 หน้า

แปลงาน รัสเซีย - ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงาน รัสเซีย - ภาษาไทย สำหรับงานทั่วไป จำนวน 1 หน้า

แปลงาน ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงาน ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย สำหรับงานทั่วไป จำนวน 1 หน้า

ฟรีแลนซ์
SAMPHAN

นักวิเคราะห์ข้อมูล ฟรีแลนซ์วิจัยตลาด / วิจัยธุรกิจ ฟรีแลนซ์ถ่ายภาพ และรีวิวทั่วไป Travel blogger Hotel and Restaurant

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
38 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน